IBN
Închide
Armeanic Alexandru
Cuvinte-cheie (62): поправка к закону (1), мандат судьи (1), amendement à la loi (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Voluntarismul jurisdicţiei constituţionale în perioada statului capturat
Armeanic Alexandru
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(234-236) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 3 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Cadrul securității financiare a Republicii Moldova: repere normative și perspective
Cuşnir Valeriu, Armeanic Alexandru, Tofan Eugenia
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului europeanRepublica Moldova în contextul provocărilor interne și externe la adresa securității naționale
Partea 3. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3377-6-2.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legal and economic analysis of public debt
Praporşcic Valeria, Armeanic Alexandru
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-50. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Unele reflecţii privind practica judiciară ale Curţii Europene în domeniul fiscal
Armeanic Alexandru
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 21 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Impactul juridico-financiar al crizei instituţionale bancare
Armeanic Alexandru
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Механизм процентного отчисления с подоходного налога физических лиц для финансирования деятельности неправительственных и религиозных организаций
Бану Иван, Armeanic Alexandru
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Юридическая ответственность за нарушение таможенного законодательства Республики Молдова
Armeanic Alexandru, Iliinscaia Evghenia
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Particularitățile de reglementare și aplicare a Taxei pe Valoarea Adăugată în sectorul de construcții
Armeanic Alexandru
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дисциплинарная ответственность служащих таможенных и налоговых органов
Armeanic Alexandru1, Ильинская Евгения2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Институт юридических и политических исследований AHM
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовой режим декларирования НДС
Armeanic Alexandru, Бану Иван
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Налоговая ответственность. Некоторые проблемы применения налоговой ответственности
Armeanic Alexandru, Бану Иван
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых проблемах применения налоговой ответственности, установленной кодексом Республики Молдова о правонарушениях
Armeanic Alexandru1, Ильинская Евгения2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Институт юридических и политических исследований AHM
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 4

Cheltuielile bugetare efectuate pentru instituţii şi acţiuni social-culturale
Armeanic Alexandru
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(76) / 2007 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definiţia răspunderii civile în raporturile de dreptul mediului
Sandulescu Ingrid-Ileana, Armeanic Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. VII / 2007 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări Naţionale privind modalităţile de evitare a dublei impuneri fiscale în Dreptul Internaţional Public
Armeanic Alexandru
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4 / 2007 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul instrumentelor internaţionale în procesul de evitare a dublei impuneri fiscale
Armeanic Alexandru
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16