IBN
Închide

25Publicaţii

290Descărcări

7333Vizualizări

Covalciuc Ion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 15. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole cat. C - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13

2022 - 1

Problema administrării datelor informatice în procesul penal în contextul noilor abordări legislative
Covalciuc Ion
Procuratura de circumscripţie Bălţi
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(61) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Abordări teoretico-normative privind măsurile speciale (operative) de investigații în probatoriul penal
Cuşnir Valeriu1 , Covalciuc Ion2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Procuratura raionului Glodeni
Studii şi cercetării juridice
Partea 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-1-5.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența în cadrul urmăririi penale – instrument de organizare a cercetării infracțiunilor
Covalciuc Ion12
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Procuratura de circumscripţie Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferența dintre activitatea specială de investigații și drepturile omului
Covalciuc Ion12
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Procuratura de circumscripţie Bălţi
Studii naționale de securitate
Nr. 1(3) / 2021 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 8 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tortura, tratamentul inuman sau degradant – evoluția normativă a reglementărilor cu privire la subiectul infracțiunii
Covalciuc Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-158-12-1.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

„Constatarea medico-legală în procesul penal”.
Covalciuc Ion
Procuratura de circumscripţie Bălţi
Revista Procuraturii Repubicii Moldova
Nr. 6 / 2020 / ISSN 2587-3601 / ISSNe 2587-361X
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datele informatice în procesul penal
Covalciuc Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Studii şi cercetării juridice
Partea 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-3-9.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul procedurilor diferențiate în cazurile cu minori asupra probatoriului procesual penal
Covalciuc Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New Investigative Techniques: Regulatory Provisions and Practical Possibilities
Covalciuc Ion
"Alecu Russo" State University of Balti
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 21(125) / 2020 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 3 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerente privind raportul dintre admisibilitatea probelor și măsurile speciale de investigații în procesul penal
Covalciuc Ion
Justiţia şi respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3201-4-6.
Disponibil online 29 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele probleme legate de investigarea cauzelor penale cu implicarea minorilor cu vârsta sub 14 ani în calitate de martori/părți vătămate
Covalciuc Ion12
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Procuratura raionului Glodeni
Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3409-1-5.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Evoluția probatoriului în procesul penal: oportunități și perspective
Covalciuc Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 4. 2019. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiectul probei în contextul ultimelor modificări procesual penale
Covalciuc Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Datele informatice în procesul penal
Covalciuc Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova şi Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3222-0-1.
Disponibil online 28 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingerința cercetării la fața locului în viața privată-garanții procesuale
Osoianu Tudor1 , Covalciuc Ion2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Activitatea specială de invetigații în cadrul documentării infracțiunilor de corupție, riscuri și oportunități
Covalciuc Ion
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea conexiunilor comunicațiilor telegrafice și electronice
Covalciuc Ion12
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Primaria Glodeni
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secția I. Științe juridice Secția II. Științe politice și administrative
Ediția 3. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-035-0.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-50. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Actualitatea și importanța activității speciale de investigații în contextul ultimelor modificări legislative
Covalciuc Ion
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile exercitării controlului asupra măsurilor speciale de investigaţii autorizate de către procuror
Moraru Victor1 , Covalciuc Ion2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 12(300) / 2016 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 29 December, 2016. Descarcări-27. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra evoluției istorice a reglementărilor normative privind activitatea specială de investigații
Covalciuc Ion
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(193) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 December, 2016. Descarcări-29. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25