IBN
Închide

39Publicaţii

477Descărcări

14534Vizualizări

Covalciuc Ion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.5.Cursul universitar - 2

2023 - 5

Dreptul la viață – independența investigațiilor prin prisma jurisprudenței CtEDO în cauzele moldovenești
Covalciuc Ion1 , Cristea Daniel23
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Inspectoratul de Politie Judetean Buzau
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 17 / 2023 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 29 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul la viață – investigații eficiente prin prisma jurisprudenței CtEDO
Covalciuc Ion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3418-6-8 (PDF).
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalitățile de obținere a probelor materiale în procesul penal
Covalciuc Ion
Procuratura de circumscripţie Bălţi
Codul de procedură penală al Republicii Moldova – 20 de ani de la intrarea în vigoare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-170-09-3.
Disponibil online 12 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul sesizării în pornirea procesului penal
Covalciuc Ion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția III-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-135-84-9.
Disponibil online 9 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnicile speciale de investigare în cadrul legal autohton
Covalciuc Ion12
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Procuratura de circumscripţie Bălţi
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 5. 2023. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 10

Aplicarea legii în spațiu în cazul probelor informatice
Covalciuc Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Revista Română de Criminalistică
Nr. 4 / 2022 / ISSN 1454-3117 / ISSNe 2069-2625
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controlul și valorificarea măsurilor speciale de ivestigații în procesul penal
Covalciuc Ion
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
Chişinău, 2022 / ISBN (pdf) 978-9975-135-58-0
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dispunerea și realizarea măsurilor speciale de investigații în procesul penal
Covalciuc Ion
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
Chişinău, 2022 / ISSN 978-9975-135-59-7
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garanții procedurale de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul procedeelor probatorii din Republica Moldova și România privind protejarea de imixtiuni în viața privată
Covalciuc Ion1 , Cristea Daniel23
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Inspectoratul de Politie Judetean Buzau
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul noilor procedee probatorii asupra drepturile omului în procesul penal
Covalciuc Ion1 , Cristea Daniel23
1 Procuratura de circumscripţie Bălţi,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Inspectoratul de Politie Judetean Buzau
Legea şi Viaţa
Nr. 9-10(369-370) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul utilizării instrumentelor investigative în cadrul diferitelor proceduri asupra drepturilor omului
Osoianu Tudor1 , Covalciuc Ion2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Procuratura de circumscripţie Bălţi
Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii
2022. Chişinău. ISBN ISBN 978-9975-3323-9-2.
Disponibil online 28 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Judecătorul de instrucție – competența teritorială în procesul penal
Covalciuc Ion
Procuratura de circumscripţie Bălţi
Revista Procuraturii Republicii Moldova
Nr. 9 / 2022 / ISSN 2587-3601 / ISSNe 2587-361X
Disponibil online 5 October, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Law application in space in case of computer evidence
Covalciuc Ion
"Alecu Russo" State University of Balti
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 4 / 2022 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema administrării datelor informatice în procesul penal în contextul noilor abordări legislative
Covalciuc Ion
Procuratura de circumscripţie Bălţi
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(61) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul juridic al măsurilor speciale de investigații utilizate în afara procesului penal
Covalciuc Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. II. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-298-6. (vol. 2).
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Abordări teoretico-normative privind măsurile speciale (operative) de investigații în probatoriul penal
Cuşnir Valerii1 , Covalciuc Ion2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Procuratura raionului Glodeni
Studii şi cercetări juridice
Partea 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-1-5.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența în cadrul urmăririi penale – instrument de organizare a cercetării infracțiunilor
Covalciuc Ion12
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Procuratura de circumscripţie Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferența dintre activitatea specială de investigații și drepturile omului
Covalciuc Ion12
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Procuratura de circumscripţie Bălţi
Studii naționale de securitate
Nr. 1(3) / 2021 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 8 March, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tortura, tratamentul inuman sau degradant – evoluția normativă a reglementărilor cu privire la subiectul infracțiunii
Covalciuc Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediția I-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-158-12-1.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-29. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

„Constatarea medico-legală în procesul penal”.
Covalciuc Ion
Procuratura de circumscripţie Bălţi
Revista Procuraturii Republicii Moldova
Nr. 6 / 2020 / ISSN 2587-3601 / ISSNe 2587-361X
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datele informatice în procesul penal
Covalciuc Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Studii şi cercetări juridice
Partea 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-3-9.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul procedurilor diferențiate în cazurile cu minori asupra probatoriului procesual penal
Covalciuc Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New Investigative Techniques: Regulatory Provisions and Practical Possibilities
Covalciuc Ion
"Alecu Russo" State University of Balti
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 21(125) / 2020 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 3 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerente privind raportul dintre admisibilitatea probelor și măsurile speciale de investigații în procesul penal
Covalciuc Ion
Justiţia şi respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3201-4-6.
Disponibil online 29 September, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele probleme legate de investigarea cauzelor penale cu implicarea minorilor cu vârsta sub 14 ani în calitate de martori/părți vătămate
Covalciuc Ion12
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Procuratura raionului Glodeni
Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3409-1-5.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Subiectul probei în contextul ultimelor modificări procesual penale
Covalciuc Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Datele informatice în procesul penal
Covalciuc Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova şi Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3222-0-1.
Disponibil online 28 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția probatoriului în procesul penal: oportunități și perspective
Covalciuc Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 4. 2018. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingerința cercetării la fața locului în viața privată-garanții procesuale
Osoianu Tudor1 , Covalciuc Ion2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Activitatea specială de invetigații în cadrul documentării infracțiunilor de corupție, riscuri și oportunități
Covalciuc Ion
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-1140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea conexiunilor comunicațiilor telegrafice și electronice
Covalciuc Ion12
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Primaria Glodeni
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secția I. Științe juridice Secția II. Științe politice și administrative
Ediția 3. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-035-0.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-75. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Actualitatea și importanța activității speciale de investigații în contextul ultimelor modificări legislative
Covalciuc Ion
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-25. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile exercitării controlului asupra măsurilor speciale de investigaţii autorizate de către procuror
Moraru Victor1 , Covalciuc Ion2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 12(300) / 2016 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 29 December, 2016. Descarcări-36. Vizualizări-857
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra evoluției istorice a reglementărilor normative privind activitatea specială de investigații
Covalciuc Ion
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(193) / 2016 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 25 December, 2016. Descarcări-35. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra instituției investigatorului sub acoperire conform prevederilor legii Republicii Moldova „Privind activitatea specială de investigații” NR. 59 din 29.03.2012
Rusu Vitalie1 , Covalciuc Ion2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 13 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Actualitatea și importanța activității speciale de investigații în contextul ultimelor modificări legislative
Covalciuc Ion
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(2) / 2015 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 18 December, 2016. Descarcări-25. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clasificarea și condițiile realizării măsurilor speciale de investigații
Covalciuc Ion
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3054-5-7.
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizarea dreptului la un process penal contradictorial prin intermediul înaintării cererilor și plîngerilor
Covalciuc Ion1 , Rusu Lucia23
1 Procuratura de circumscripţie Bălţi,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Secț. 4-6. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-35-0.
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecții asupra sistemului și conținutului principiilor activității speciale de investigații
Rusu Vitalie1 , Covalciuc Ion2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(178) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-38. Vizualizări-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 39 of 39