IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2015
Fondatori
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Tirajul revistei   120
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-26 08:27
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2021  (2 din 2)13
  2020  (2 din 2)15
  2019  (2 din 2)16
  2018  (2 din 2)14
  2017  (2 din 2)38
  2016  (2 din 2)29
  2015  (2 din 2)15
imagine

pISSN: 2345-1858
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
The Scientific Journal of Cahul State University "B. P. Hasdeu": Social Sciences

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2015 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole14072024205614028
Volume1411879744
Total154839032800

Vizualizări   1270Descărcări   38

Conţinutul numărului de revistă

Influența filosofiei dreptului asupra cercetărilor științifice în științele juridice5-13

CZU: 340.12(478)

Capcelea Valeriu
Identitatea odnodvorţilor din Basarabia (1847-1871)14-33

CZU: 94:314.148(478)

Tomuleţ Valentin
Rolul descentralizării în aprofundarea proceselor de democratizare a statului postsovietic34-40

CZU: 316.334:321.013

Cornea Sergiu
Răspunderea administrativă a alesului local şi a demnitarului public în Republica Moldova41-47

CZU: 342.98:352.08(478)

Saitarlî Natalia
Mecanismul puterii în stat: istorie şi actualitate48-52

CZU: 342.3/.5+321.015

Moldoveanu Bianca
Unele comentarii științifico – practice la modificările operate în 2015 în codul muncii al Republicii Moldova53-79

CZU: 349.2(478)

Capşa Tudor
Rolul științei dreptului internațional public în reformarea instituției juridice interramurale neutralitatea permanentă a statului80-85

CZU: 341.214

Dorul Olga
О некоторых проблемах применения административной ответственности за нарушения жилищного законодательства86-97

CZU: 342.951:353.778.51(478)

Сосна Александр , Фрунзэ Юрие
Понятие и конституционно–правовой статус общественных объединений в Республике Молдова98-118

CZU: 342.728:351.752.1(478)

Лысенко Владлена
Защита индивидуальных трудовых прав в специализированных (квазисудебных) органах по рассмотрению трудовых споров 119-129

CZU: 349.22

Щукина Наталья
Conţinutul legii aplicabile capacităţii de folosinţă a persoanei fizice130-139

CZU: 341.9+347.15/.17

Vrabie Corneliu
Aspecte teoretice și practice privind recunoașterea și executarea în Italia a hotărârilor judecătorești de desfacere a căsătoriei pronunțate în R. Moldova140-148

CZU: 347.627.2(478+450)

Cazacu Valentin
Renunțul procurorului la învinuire în instanța de apel149-154

CZU: 343.101

Calendari Dumitru
Particularitățile desființării partajului proprietății comune pe cote-părți155-162

CZU: 347.626.6(478)

Otgon Ala
Condițiile, forma și procedura de înaintare a acțiunii civile în procesul penal163-175

CZU: 343.123.61(478)

Ababei Eduard
Actualitatea și importanța activității speciale de investigații în contextul ultimelor modificări legislative176-185

CZU: 343.123.1(478)

Covalciuc Ion
Unele particularități ale realizării principiului contradictorialității în cadrul fazei de urmărire penală186-195

CZU: 343.13(478)

Rusu Lucia
Dispoziții normative naționale și internaționale cu privire la soluționarea litigiilor de muncă ale sportivilor196-209

CZU: 349.22:331.109:796(478+100)

Slabu Gheorghe-Sorin
Нормативно-правовое регулирование электронной торговли в Республике Молдова и в зарубежных странах210-214

CZU: 347.711:004.738.5(478+100)

Арсени Игорь