IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2015
Fondatori
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Tirajul revistei   120
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-16 23:07
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 2)15
  2019  (2 din 2)16
  2018  (2 din 2)14
  2017  (2 din 2)38
  2016  (2 din 2)29
  2015  (2 din 2)15
imagine

pISSN: 2345-1858
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2015 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole12744539138812715
Volume126986380
Total139515251768

Vizualizări   991Descărcări   23

Conţinutul numărului de revistă

Influența filosofiei dreptului asupra cercetărilor științifice în științele juridice 5-13

CZU: 340.12(478)

Capcelea Valeriu
Identitatea odnodvorţilor din Basarabia (1847-1871) 14-33

CZU: 94:314.148(478)

Tomuleţ Valentin
Rolul descentralizării în aprofundarea proceselor de democratizare a statului postsovietic 34-40

CZU: 316.334:321.013

Cornea Sergiu
Răspunderea administrativă a alesului local şi a demnitarului public în Republica Moldova 41-47

CZU: 342.98:352.08(478)

Saitarlî Natalia
Mecanismul puterii în stat: istorie şi actualitate 48-52

CZU: 342.3/.5+321.015

Moldoveanu Bianca
Unele comentarii științifico – practice la modificările operate în 2015 în codul muncii al Republicii Moldova 53-79

CZU: 349.2(478)

Capşa Tudor
Rolul științei dreptului internațional public în reformarea instituției juridice interramurale neutralitatea permanentă a statului 80-85

CZU: 341.214

Dorul Olga
О некоторых проблемах применения административной ответственности за нарушения жилищного законодательства 86-97

CZU: 342.951:353.778.51(478)

Сосна Александр, Фрунзэ Юрие
Понятие и конституционно–правовой статус общественных объединений в Республике Молдова 98-118

CZU: 342.728:351.752.1(478)

Лысенко Владлена
Защита индивидуальных трудовых прав в специализированных (квазисудебных) органах по рассмотрению трудовых споров 119-129

CZU: 349.22

Щукина Наталья
Conţinutul legii aplicabile capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 130-139

CZU: 341.9+347.15/.17

Vrabie Corneliu
Aspecte teoretice și practice privind recunoașterea și executarea în Italia a hotărârilor judecătorești de desfacere a căsătoriei pronunțate în R. Moldova 140-148

CZU: 347.627.2(478+450)

Cazacu Valentin
Renunțul procurorului la învinuire în instanța de apel 149-154

CZU: 343.101

Calendari Dumitru
Particularitățile desființării partajului proprietății comune pe cote-părți 155-162

CZU: 347.626.6(478)

Otgon Ala
Condițiile, forma și procedura de înaintare a acțiunii civile în procesul penal 163-175

CZU: 343.123.61(478)

Ababei Eduard
Actualitatea și importanța activității speciale de investigații în contextul ultimelor modificări legislative 176-185

CZU: 343.123.1(478)

Covalciuc Ion
Unele particularități ale realizării principiului contradictorialității în cadrul fazei de urmărire penală 186-195

CZU: 343.13(478)

Rusu Lucia
Dispoziții normative naționale și internaționale cu privire la soluționarea litigiilor de muncă ale sportivilor 196-209

CZU: 349.22:331.109:796(478+100)

Slabu Gheorghe-Sorin
Нормативно-правовое регулирование электронной торговли в Республике Молдова и в зарубежных странах 210-214

CZU: 347.711:004.738.5(478+100)

Арсени Игорь