IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi poilitico-administrativ" Secţia 1. Ştiinţe juridice ; Secţia 2. Ştiinţe politice şi administrative,
Cahul, Moldova, 14 decembrie 2017
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ: Secția I. Științe juridice Secția II. Științe politice și administrative
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ed. a 3-a
Locul publicării: Cahul
Editura: Tipografia "Centrografic"
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-9975-88-035-0
ISBN: 978-9975-88-036-7
CZU: [34+35](082):378.4(478-21) R 68
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 19 noiembrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (2)Economie (2)Drept (17)Psihologie (1)Sociologie (2)Ştiinţe politice (1)Administrare publică (6)