IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale",
Bălți, Moldova, 6-7 iulie 2015
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Secțiunile 4-6
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Responsabili de ediție: Tcaci C.
Locul publicării: Bălți
Editura: Tipografia din Bălţi
Anul publicării: 2015
ISBN: 978-9975-132-35-0
CZU: 33:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1 A 88
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 6 august 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (3)Tehnică (1)Ştiinţe agricole (1)Filologie (2)Economie (147)Pedagogie (4)Psihologie (2)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (6)Sociologie (6)Administrare publică (1)Drept (2)