IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-14 11:40
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 16 / 2022  (2 din 2)28    CZU
 2022  (2 din 2)56    
Nr. 16 28CZU
Nr. 15 28CZU
 2021  (2 din 2)51    
Nr. 14 28CZU
Nr. 13 23CZU
 2020  (2 din 2)31    
Nr. 12 17CZU
Nr. 11 14CZU
 2019  (2 din 2)40    
Nr. 10 20CZU
Nr. 9 20CZU
 2018  (2 din 2)31    
Nr. XVIII(2) 17CZU
Nr. XVIII(1) 14CZU
 2017  (2 din 2)19    
Nr. XVII(2) 11CZU
Nr. XVII(1) 8CZU
 2016  (2 din 2)39    
Nr. XVI(2) 11CZU
Nr. XVI(1) 28CZU
 2015  (2 din 2)46    
Nr. XV(2) 20CZU
Nr. XV(1) 26CZU
 2013  (1 din 2)21    
Nr. XIII(1) 21
 2012  (2 din 2)67    
Nr. XII(2) 30
Nr. XII(1) 37
 2011  (2 din 2)72    
Nr. XI(2) 30
Nr. XI(1) 42
 2010  (1 din 2)52    
Nr. X 52
 2009  (1 din 2)62    
Nr. IX 62
 2008  (1 din 2)2    
Nr. VIII 2
 2007  (1 din 2)62    
Nr. VII 62
 2006  (1 din 2)49    
Nr. VI 49
 2003  (1 din 2)36    
Nr. IV 36
imagine

pISSN: 1857-0976
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Categoria:
  • B (2021.02.26-2025.02.25)
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2003 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole73682111514706313157
Volume27320831686
Total76385319816392

Vizualizări   237Descărcări   53

Conţinutul numărului de revistă

Inviolabilitatea domiciliului persoanei în cadrul procesului penal 8-21

DOI: 10.5281/zenodo.7624772

CZU: 343.13

Ostavciuc Dinu
Aspecte ale aplicării poligrafului pe timpul conflictelor armate 22-31

DOI: 10.5281/zenodo.7624800

CZU: 343.982:327.56

Odagiu Iurie
Incriminarea indirectă a faptelor de exploatare sexuală a persoanelor în legislaţia diferitor state 32-44

DOI: 10.5281/zenodo.7624856

CZU: 343.54

Larii Iurie
Citarea părților pe cauzele penale în instanțele de apel 45-54

DOI: 10.5281/zenodo.7624881

CZU: 343.114(156.23)

Osoianu Tudor , Calendari Dumitru
Experimentul operativ: conținut, particularități și caracteristica juridică 55-68

DOI: 10.5281/zenodo.7624897

CZU: 343.98

Jitariuc Vitalie
Premisele adoptării cadrului normativ internaţional privind prevenirea şi combaterea luării de ostatici 69-80

DOI: 10.5281/zenodo.7624943

CZU: 341.348

Chiriţa Valentin
Aspecte definitorii privind regimul juridic aplicabil regnului animal 81-91

DOI: 10.5281/zenodo.7624959

CZU: 349.6

Trofimov Igor , Gugulan Eugenia
Procedee de sustragere ilegală a mijloacelor bănești prin intermediul cardurilor bancare sau a bancomatelor. Metode de prevenire 92-104

DOI: 10.5281/zenodo.7624981

CZU: 343.711

Gherman Marian
Inviolabilitatea vieţii private 105-131

DOI: 10.5281/zenodo.7625036

CZU: 343.13

Ostavciuc Dinu
Posibile dificultăți generate de modul reglementării condițiilor de prelungire tacită a contractului de locațiune 132-140

DOI: 10.5281/zenodo.7625042

CZU: 347.453

Ardelean Grigore
Garanții procedurale de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul procedeelor probatorii din Republica Moldova și România privind protejarea de imixtiuni în viața privată 141-155

DOI: 10.5281/zenodo.7625057

CZU: 343.14

Covalciuc Ion , Cristea Daniel
Natura criminalisticii 156-169

DOI: 10.5281/zenodo.7625074

CZU: 343.9

Rusnac Constantin , Levandovschii Nicolai
Scopul și obiectul probatoriului în cauzele penale prin prisma prevederilor prezumției de nevinovăție 170-185

DOI: 10.5281/zenodo.7625105

CZU: 343.131.7

Jitariuc Vitalie , Bria Iulia
Metode contemporane de atragere a persoanelor în activități teroriste 186-197

DOI: 10.5281/zenodo.7625154

CZU: 343.91/.97:343.326

Pareniuc Alexandru , Beda Vasili
Atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârșirea unor fapte imorale: parametrii statistico-criminologici şi unele aspecte privind latentitatea 198-205

DOI: 10.5281/zenodo.7625163

CZU: 343.224.1

Chiriţa Valentin , Stahurschi Alina
Asigurarea șanselor egale în sistemul Ministerului Afacerilor Interne și rolul managerilor în implementarea politicilor nediscriminatorii 206-220

DOI: 10.5281/zenodo.7625177

CZU: 354.31

Creanga Liliana , Suvac Corina
Aspecte teoretico-practice privind inițierea procedurii succesorale notariale 221-230

DOI: 10.5281/zenodo.7625208

CZU: 347.65/.68:347.961

Gîscă Veronica
Aspecte procesuale specifice domeniului discriminării în legislația Republicii Moldova 231-238

DOI: 10.5281/zenodo.7625224

CZU: 347.94(478)

Bontea Oleg
Aspecte practice privind competența judecătorului de instrucție 239-252

DOI: 10.5281/zenodo.7625345

CZU: 343.16

Costisanu Vitalie
Scoaterea persoanei de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale în privința persoanei 253-262

DOI: 10.5281/zenodo.7625361

CZU: 343.135

Creţu Olesea
Unele abordări empirice privind accesul părților la materialul dosarului și necesitatea protejării datelor cu caracter personal 263-270

DOI: 10.5281/zenodo.7625366

CZU: 343.12

Cristea Daniel
Problematica reglementării gestiunii resurselor naturale în Republica Moldova 271-283

DOI: 10.5281/zenodo.7625377

CZU: 349.6

Gladchi Mircea
Cadrul normativ privind instrumentele fiscal-bugetare eficiente de reparare a prejudiciilor cauzate mediului 284-296

DOI: 10.5281/zenodo.7625387

CZU: 349.6:336

Gugulan Eugenia
Analiza dreptului la viața privată și standardele internaționale 297-315

DOI: 10.5281/zenodo.7625400

CZU: 341.231.14

Cristea Daniel
Războiul din Ucraina – eroare politică sau reformatarea unui fost impreiu și lecția transnistreană 316-326

DOI: 10.5281/zenodo.7625416

CZU: 327.5(477)

Paiu Dana
Atribuțiile Președintelui Republicii Moldova în domeniul apărării 327-335

DOI: 10.5281/zenodo.7625437

CZU: 342.511:355.02

Sîrbu Sergiu
Răspunderea patrimonială a autorităților publice 336-356

DOI: 10.5281/zenodo.7625447

CZU: 342.92

Şevcenco Igor
Evoluția încălcărilor de grup ale ordinii publice în timpul manifestațiilor și metodele de ameliorare a situațiilor de criză 357-368

DOI: 10.5281/zenodo.7625456

CZU: 351.752.2/351.752.2=111

Talmaci Valentin