IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Valorificarea experienţei României în contextul întegrării europene a Republicii Moldova",
Chişinău, Moldova, 15 februarie 2018
Valorificarea experienţei României în contextul întegrării europene a Republicii Moldova
Cautare
Locul publicării: Chişinău
Editura: Î. S. Firma Editorial-Poligrafi că „Tipografi a Centrală”
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 232
ISBN: 978-9975-53-946-3
CZU: 327(498+478):061.1EU(082) V-20
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2018  10
Disponibil în IBN: 16 februarie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe politice (10)Administrare publică (3)