IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-08-01 22:39
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2021  (3 din 3)58
  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)89
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole11348044231968954942
Volume47630892995
Total118186751222684

Vizualizări   1292Descărcări   150

Conţinutul numărului de revistă

Abordarea holistică a fenomenului cooperării prin prisma relațiilor Republicii Moldova cu Republica Azerbaidjan în contextul transformărilor de sistem postrăzboi rece

7-24

CZU: 327(478+479.24)

Juc Victor , Grosu Ruslana

Роль вторых поколений миграции в формировании диаспоры Республики Молдова  политические и социальные последствия

25-30

CZU: 327.58

Морару Виктор , Deleu Ecaterina

Dimensiunea instituțională și mecanismul de realizare a acțiunii de politică extern a Uniunii Europene: studiu istoriografic

31-47

CZU: 327:061.1EU

Beniuc Liliana

Relaţiile de cooperare ale Republicii Moldova cu organizaţiile internaţionale guvernamentale în domeniile de securitate și apărare

48-59

CZU: 323(478)+327.7

Bucuci Anatolie

Opoziția politică din Republica Moldova: dimensiuni teoretice, evoluție și particularități

60-67

CZU: 328.123(478)

Rusandu Ion

Dezvoltarea dinamicii electorale în Republica Moldova

68-80

CZU: 324(478)

Sebe Gabriel , Movileanu Viviana

Православная церковь (МП) в евроинтеграционном процессе Молдовы

81-87

CZU: [322+323.2(478)+061.1EU]

Роговая Галина

Interconexiunea dintre democratizare și modernizare a sistemului politic din Republica Moldova

88-99

CZU: [321.7+323.2](478)

Ciobanu Ion

Impactul bunăstării și al standardelor de viaţă ale populaţiei asupra creșterii competitivității capitalului uman

100-112

CZU: 316.344.23:330.59(478)

Buciuceanu-Vrabie Mariana , Croitor Rodica

Dificultăți în integrarea socioprofesională a tinerilor pe piața muncii

113-122

CZU: 331.548-053.6

Chistruga-Sinchevici Inga

Rolul remitenţelor în sporirea nivelului și îmbunătăţirii condiţiilor de trai ale gospodăriilor casnice migraţioniste din Republica Moldova

123-135

CZU: 336.556.4+336.713:339.727.2

Rojco Anatolii

Valorificarea capitalului profesional al tinerilor în contextul inserţiei pe piaţa muncii

136-146

CZU: 331.548-053.6

Chira Aliona

Инновационное развитие в обществе «знаний»

147-155

CZU: 001.895:338.1

Широканов Дмитрий , Буслова Марина

Alexandru Babii: contribuții la valorifi carea operei cantemirene

156-168

CZU: [1+94](478)(092)

Troianowski Lidia

Ethosul fenomenologic și practica vederii/ scrierii

169-174

CZU: 165.62

Cosmescu Alexandru

Apanajul filosofiei în anul european al patrimoniului cultural un secol de filosofie românească consacrată Centenarului Marii Uniri 

175-176

CZU: [1+94](498)

Cosmescu Alexandru

Elemente de fi losofi e socială la Est și Vest de Prut

177-180

CZU: 1:316(4-11)

Pascaru Ana

Generația „Criterion” în viziunea contemporanilor

181-182

CZU: 130.2(498)

Bobână Gheorghe

Nicolae Iorga: pledoarii pentru o modernizare edificată pe fondul național

183-188

CZU: 008(498)

Troianowski Lidia

Specificul întrebărilor ca instrument de desfășurare a demersului filosofic în viziunea lui Alexandru Dragomir

189-191

CZU: 111

Cosmescu Alexandru

Sinele căutat în oglindă – o ontologie a sensibilului

192-195

CZU: 165.62

Perciun Andrei

Primatul identității naționale și impactul ei asupra bunăstării

196-198

CZU: 316.342+330.59

Bodean Nicolae

Politicile culturale în Republica Moldova: aspecte istorice, teoretice, practice

199-209

CZU: [008+304.42](478)

Reabcinschii Veaceslav

Factorul feminin în viața politică

210-228

CZU: [316.346.2-055.2:304.4+396.9]

Ursan Oleg

Recenzie. Cornea Sergiu. Organizarea teritorială a puterii locale în Republica Moldova: concept, mecanisme, soluții. București: Editura Academiei Române; Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2017. 614 p. 35 c.a.

229-231

CZU: 351/354(478)

Juc Victor

Recenzie. Cornea Sergiu. Organizarea teritorială a puterii locale în Republica Moldova: concept, mecanisme, soluții. București: Editura Academiei Române; Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2017. 614 p. 35 c.a.

232-233

CZU: 352(478)

Varzari Pantelimon , Rusandu Ion

Doctorul habilitat Victor Moraru la 65 de ani

234-236

CZU: 32(478)(092)

Cuşnir Valerii , Juc Victor , Ciumac Svetlana , Sprincean Serghei

Doctorul habilitat Valeriu Cușnir la 60 de ani

237-238

CZU: 34(478)(092)

Juc Victor , Sprincean Serghei , Roşca Alexandru , Moraru Victor , Mocanu Victor , Albu Natalia , Brînza Serghei , Mîndru Valeriu