IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-04 19:43
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (3 din 3)
  2018  (3 din 3)
  2017  (3 din 3)
  2016  (3 din 3)
  2015  (3 din 3)
  2014  (3 din 3)
  2013  (3 din 3)
  2012  (3 din 3)
  2011  (3 din 3)
  2010  (3 din 3)
  2009  (3 din 3)
  2008  (3 din 3)
  2007  (3 din 3)
  2006  (2 din 3)
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10132459393817450
Volume41196881264
Total10542656275081
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   379Descărcări   119

Conţinutul numărului de revistă

Abordarea holistică a fenomenului cooperării prin prisma relațiilor Republicii Moldova cu Republica Azerbaidjan în contextul transformărilor de sistem postrăzboi rece

7-24
Juc Victor, Grosu Ruslana

Роль вторых поколений миграции в формировании диаспоры Республики Молдова  политические и социальные последствия

25-30
Морару Виктор, Deleu Ecaterina

Dimensiunea instituțională și mecanismul de realizare a acțiunii de politică extern a Uniunii Europene: studiu istoriografic

31-47
Beniuc Liliana

Relaţiile de cooperare ale Republicii Moldova cu organizaţiile internaţionale guvernamentale în domeniile de securitate și apărare

48-59
Bucuci Anatolie

Opoziția politică din Republica Moldova: dimensiuni teoretice, evoluție și particularități

60-67
Rusandu Ivan

Dezvoltarea dinamicii electorale în Republica Moldova

68-80
Sebe Gabriel, Movileanu Viviana

Православная церковь (МП) в евроинтеграционном процессе Молдовы

81-87
Роговая Галина

Interconexiunea dintre democratizare și modernizare a sistemului politic din Republica Moldova

88-99
Ciobanu Ion

Impactul bunăstării și al standardelor de viaţă ale populaţiei asupra creșterii competitivității capitalului uman

100-112
Buciuceanu-Vrabie Mariana, Croitor Rodica

Dificultăți în integrarea socioprofesională a tinerilor pe piața muncii

113-122
Chistruga-Sinchevici Inga

Rolul remitenţelor în sporirea nivelului și îmbunătăţirii condiţiilor de trai ale gospodăriilor casnice migraţioniste din Republica Moldova

123-135
Rojco Anatolii

Valorificarea capitalului profesional al tinerilor în contextul inserţiei pe piaţa muncii

136-146
Chira Aliona

Инновационное развитие в обществе «знаний»

147-155
Широканов Дмитрий, Буслова Марина

Alexandru Babii: contribuții la valorifi carea operei cantemirene

156-168
Troianowski Lidia

Ethosul fenomenologic și practica vederii/ scrierii

169-174
Cosmescu Alexandru

Apanajul filosofiei în anul european al patrimoniului cultural un secol de filosofie românească consacrată Centenarului Marii Uniri 

175-176
Cosmescu Alexandru

Elemente de fi losofi e socială la Est și Vest de Prut

177-180
Pascaru Ana

Generația „Criterion” în viziunea contemporanilor

181-182
Bobână Gheorghe

Nicolae Iorga: pledoarii pentru o modernizare edificată pe fondul național

183-188
Troianowski Lidia

Specificul întrebărilor ca instrument de desfășurare a demersului filosofic în viziunea lui Alexandru Dragomir

189-191
Cosmescu Alexandru

Sinele căutat în oglindă – o ontologie a sensibilului

192-195
Perciun Andrei

Primatul identității naționale și impactul ei asupra bunăstării

196-198
Bodean Nicolae

Politicile culturale în Republica Moldova: aspecte istorice, teoretice, practice

199-209
Reabcinschii Veaceslav

Factorul feminin în viața politică

210-228
Ursan Oleg

Recenzie. Cornea Sergiu. Organizarea teritorială a puterii locale în Republica Moldova: concept, mecanisme, soluții. București: Editura Academiei Române; Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2017. 614 p. 35 c.a.

229-231
Juc Victor

Recenzie. Cornea Sergiu. Organizarea teritorială a puterii locale în Republica Moldova: concept, mecanisme, soluții. București: Editura Academiei Române; Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2017. 614 p. 35 c.a.

232-233
Varzari Pantelimon, Rusandu Ivan

Doctorul habilitat Victor Moraru la 65 de ani

234-236
Cuşnir Valerii, Juc Victor, Ciumac Svetlana, Sprincean Serghei

Doctorul habilitat Valeriu Cușnir la 60 de ani

237-238
Juc Victor, Sprincean Serghei, Roşca Alexandru, Moraru Victor, Mocanu Victor, Albu Natalia, Brînză Sergiu, Mîndru Valeriu