IBN
Închide

159Publicaţii

2367Descărcări

80167Vizualizări

Valorificarea experienţei României în contextul întegrării europene a Republicii Moldova2Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European2Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare2Impactul sistemului electoral asupra capacităţii de funcţionalitate a instituţiilor puterii de stat din Republica Moldova2Republica Moldova pe calea modernizării2Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice2Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul geopolitic european2Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană2Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc1Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : 1Teoria şi practica administrării publice1Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 191Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei1Implementarea practică a conceptului "Politici bazate pe dovezi": experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova1Coeziunea socială în Republica Moldova: dimensiuni și manifestări în condiții de urgență1Meritocrație, profesionalism, integritate: deziderate versus realități1Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european1Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale1Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe1Implicarea științei socioumaniste în oferirea expertizei pentru "Politici bazate pe dovezi" de contracarare a situațiilor de urgență: experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova1Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realități1
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 125. Publicaţii la conferinţe din RM - 29. Publicaţii peste hotare - 1.
Cărţi - 8. Contribuții - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1.2.Contribuții în monografii - 4
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 48
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 34
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 24
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 19
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 29
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 7

2.1. Republica Moldova: de la integrare europeană la apropiere europeană
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Top 10 probleme politice a societăţii în contextul pandemiei de coronavirus de tip nou
Chişinău: Tipografia Centrală, 2022. ISBN 978-5-88554-064-3..
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelația dintre cultura organizațională și reziliență în perioada postpandemie COVID-19
, Ceacîr (Nistiriuc) Irina
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(15) / 2022 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Irina
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană. Studiu sociologic
Vol.2. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-157-26-1..
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Irina
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Top 10 probleme politice a societăţii în contextul pandemiei de coronavirus de tip nou
Chişinău: Tipografia Centrală, 2022. ISBN 978-5-88554-064-3..
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova: aspiraţii versus realităţi prin reliefarea unor componente ale interesului naţional
Irina
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realitățiMaterialele conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-5-88554-102-2.
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente de securitate aplicabile soluționării conflictului transnistrean: evoluție și transformare
Irina1 , Boța Irina23 , Cozonac Renata2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 August, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O contribuție originală privitor la studierea complexității fenomenelor sociale contemporane
Renata1 , Renata2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(188) / 2022 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Renata
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană. Studiu sociologic
Vol.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-26-1..
Disponibil online 27 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 15

Cuvânt înainte
Renata
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Implementarea practică a conceptului "Politici bazate pe dovezi": experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-24-7..
Disponibil online 27 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Renata
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Coeziunea socială în Republica Moldova: dimensiuni și manifestări în condiții de urgență
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-157-01-8..
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Renata
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Meritocrație, profesionalism, integritate: deziderate versus realități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-157-25-4.
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Renata
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Implicarea științei socioumaniste în oferirea expertizei pentru "Politici bazate pe dovezi" de contracarare a situațiilor de urgență: experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
2021. Chişinău. e-ISBN 978-9975-3201-6-0.
Disponibil online 15 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctor habilitat Gheorghe Bobână la 75 de ani
Renata1 , Renata2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctor habilitat Pantelimon Varzari la 75 de ani
Renata , Renata
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctor habilitat Pavel Movileanu la 80 de ani
Renata , Dumbrăveanu Andrei , Andrei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul Elena Balan la 80 de ani
Andrei , Braga Lilia
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul Galina Rogovaia la 75 de ani
Lilia , Braga Lilia
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat Gheorghe Costachi la 80 de ani
Lilia , Cuşnir Valerii
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul Victor Mocanu la 60 de ani
Valerii , Dumbrăveanu Andrei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica asistenței oferite de Banca Mondială ca partener de modernizare al Republicii Moldova
Andrei1 , Andrei2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 165