IBN
Închide

148Publicaţii

1432Descărcări

64197Vizualizări

Valorificarea experienţei României în contextul întegrării europene a Republicii Moldova2Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European2Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare2Impactul sistemului electoral asupra capacităţii de funcţionalitate a instituţiilor puterii de stat din Republica Moldova2Republica Moldova pe calea modernizării2Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice2Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul geopolitic european2Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc1Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : 1Teoria şi practica administrării publice1Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 191Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei1Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană.1Implementarea practică a conceptului "Politici bazate pe dovezi": experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova1Coeziunea socială în Republica Moldova: dimensiuni și manifestări în condiții de urgență1Meritocrație, profesionalism, integritate: deziderate versus realități1Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european1
Juc Victor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 123. Publicaţii la conferinţe din RM - 24. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 14

Cuvânt înainte
Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană.Studiu sociologic
Vol.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-26-1..
Disponibil online 27 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Implementarea practică a conceptului "Politici bazate pe dovezi": experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-24-7..
Disponibil online 27 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Coeziunea socială în Republica Moldova: dimensiuni și manifestări în condiții de urgență
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-157-01-8..
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Meritocrație, profesionalism, integritate: deziderate versus realități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-157-25-4.
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctor habilitat Gheorghe Bobână la 75 de ani
Juc Victor1 , Pascaru Ana2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctor habilitat Pantelimon Varzari la 75 de ani
Juc Victor , Rusandu Ion
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctor habilitat Pavel Movileanu la 80 de ani
Juc Victor , Dumbrăveanu Andrei , Mocanu Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul Elena Balan la 80 de ani
Juc Victor , Braga Lilia
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul Galina Rogovaia la 75 de ani
Juc Victor , Braga Lilia
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat Gheorghe Costachi la 80 de ani
Juc Victor , Cuşnir Valerii
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul Victor Mocanu la 60 de ani
Juc Victor , Dumbrăveanu Andrei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica asistenței oferite de Banca Mondială ca partener de modernizare al Republicii Moldova
Juc Victor1 , Stratan Iuliana2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suportul juridico-legal de funcţionare a Uniunii Europene
Juc Victor1 , Diacon Maria1 , Catan Anastasia2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Глобализация и регионализация как отношения единства и разнообразия
Жук Виктор
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Философия и вызовы современности к 90-летию Института философии НАН Беларуси
Vol. 2. 2021. Минск, Республика Беларусь. ISBN 978-985-581-489-5 (т. 2); 978-985-581-487-1.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Abordări conceptual-teoretice și structural-sistemice ale relațiilor internaționale
Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 February, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19
2020. Chișinău. .
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat Vladimir Blajco la 75 de ani
Juc Victor , Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul Ion Rusandu la 70 de ani
Juc Victor , Ungureanu Veaceslav
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul Lilia Braga la 60 de ani
Juc Victor , Rogovaia Galina , Rustanovici Ludmila
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul adversităților geopolitice regionale
Juc Victor , Ungureanu Veaceslav
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii naționale de securitate
Nr. 2(2) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 6 August, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 148