IBN
Închide

111Publicaţii

1034Descărcări

42092Vizualizări

Moraru Victor
Cuvinte-cheie (258): political communication (7), new media (5), media (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 79. Publicaţii la conferinţe din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Jurnalismul contemporan între formatul tradițional și imperativul schimbării
Moraru Victor1, Pintilii Ionel2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Apollonia
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul acţiunii simbolice în sfera politică
Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Labyrinths of Symbolic Politics
Moraru Victor
Institute of Legal, Political and Sociological Research
Философия и вызовы современности к 90-летию Института философии НАН Беларуси
Vol. 2. 2021. Минск, Республика Беларусь. ISBN 978-985-581-489-5 (т. 2); 978-985-581-487-1.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Diasporic media: moldovan emigrated citizens and civic activism
Moraru Victor1, Deleu Ecaterina2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Labirinturile comunicării televizuale
Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lider în domeniul învățământului și al științelor economice. Acad. Grigore BELOSTECINIC la 60 de ani
Moraru Victor, Stratan Alexandru
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul dialogului social în activitatea mass-mediei: repere conceptuale
Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 4(91) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Academicianul Alexandru N. ROȘCA la 85 de ani
Juc Victor, Moraru Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gaetano MOSCA. Clasa politică (traducere de Victor MORARU)
Moraru Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Itinerarul definirii unui concept: generaţii secunde de migranți
Moraru Victor1, Rusnac Gheorghe2, Deleu Ecaterina3
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant şi pedagog prin vocaţie: Constantin SOLOMON, doctor habilitat în politologie, profesor universitar la 70 de ani
Rusnac Gheorghe1, Roşca Alexandru2, Moraru Victor2, Marin Constantin3, Moşneaga Valeriu3, Saca Victor2, Stepanov Georgeta2, Varzari Pantelimon4
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Timpul spiritului participativ
Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european Partea II
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3298-5-9; 978-9975-3298-6-6.
Disponibil online 16 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un destin științific exemplar. Academicianul Alexandru ROŞCA la 85 de ani
Moraru Victor, Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В поисках парадигмы символической политики
Морару Виктор
Академия Наук Молдовы
Философские категориальные структуры в научном познании К 90-летию академика НАН Беларуси, доктора философских наук, профессора Дмитрия Ивановича Широканова
2019. Минск, Республика Беларусь. ISBN 978-985-581-344-7.
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 15

Constantin Gh. Marinescu la 90 de ani
Roşca Alexandru, Rusnac Gheorghe, Moraru Victor, Cuşnir Valerii, Juc Victor, Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat Valeriu Cușnir la 60 de ani
Juc Victor1, Sprincean Serghei1, Roşca Alexandru1, Moraru Victor1, Mocanu Victor1, Albu Natalia1, Brînză Sergiu2, Mîndru Valeriu1
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalizarea ca emblemă a realității
Rusnac Gheorghe12, Moraru Victor3
1 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 2(81) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 September, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurnalismul cetățenesc - reflecție a inovațiilor actuale în sfera mediatică
Moraru Victor1, Pintilii Ionel2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(81) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 September, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Labyrinths of federalism: the way of Kurdistan
Moraru Victor1, Sulaiman Rafic2
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 Mardin Artuklu University
Moldoscopie
Nr. 4(83) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migraţia în contextul modernizării Republicii Moldova
Moraru Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3043-8-2.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 111