IBN
Închide

156Publicaţii

2379Descărcări

74749Vizualizări

Republica Moldova pe calea modernizării2Societatea și comunicarea în tranziţie 2Valori ale mass-mediei în epoca contemporană2Creativitatea în jurnalism2Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc1Valorificarea experienţei României în contextul întegrării europene a Republicii Moldova1Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European1Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны1La République de Moldova à la recherche des voies vers la stabilité et la sécurité de la région dans le contexte des relations entre l’OTAN et la Russie1Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european1Dezvoltarea mass media ca factor al bunei guvernări 1Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective1Современные миграционные процессы: сoстояние и основные формы1Politica și comunicarea în tranziţie1Învățământul artistic – dimensiuni culturale1Ştiinţă, educaţie, cultură1Gheorghe Bobînă: Biobibliografie1Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul geopolitic european1Monitorizarea politicilor anticorupţie în Republica Moldova12005 - anul European al cetăţeniei prin educaţie "A învăţa şi a trăi democraţia"1Диаспоры в современном мире: региональный контекст и потенциал для устой чивого развития страны происхождения1Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare1Cercetarea istorică și culturologică în spațiul unitar european: paradigme, realități, perspective1
Moraru Victor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD
Scopus Author ID
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 84. Publicaţii la conferinţe din RM - 27. Publicaţii peste hotare - 33.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 3. Contribuții - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 5
 • 1.2.Contribuții în monografii - 7
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 41
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 21
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 9
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 13
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 10
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 24
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 22

2023 - 5

Conferențiarul universitar Valentina Enachi la 65 ani vocație și măiestrie pedagogică
Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Cercetarea istorică și culturologică în spațiul unitar european: paradigme, realități, perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-817-6.
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul terorismului într-un studiu științific inedit
Moraru Victor1 , Solomon Constantin2 , Roman Alexandru2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(70) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 5 December, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea de țară din perspectivă interdisciplinară
Moraru Victor1 , Teodor Sergiu2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, USM
Moldoscopie
Nr. 2(99) / 2023 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 15 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meandrele politicii simbolice
Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3603-7-1.
Disponibil online 29 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica imaginii de țară în abordare politologică
Moraru Victor1 , Teodor Sergiu2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, USM
Moldoscopie
Nr. 1(98) / 2023 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 26 September, 2023. Descarcări-19. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 7

Fenomenul migraţiei în secolul XXI
Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Rolul științei în soluționarea crizelor contemporane
2022. Cluj-Napoca. ISSN 2601 - 5102.
Disponibil online 28 March, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internetul, ca „motor al schimbărilor”, în vizorul cercetării științifice
Moraru Victor1 , Pintilii Ionel2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(66) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 December, 2022. Descarcări-37. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La République de Moldova:les enjeux du passé, du présent et de l´avenir
Moraru Victor
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-57-321-4
Disponibil online 22 August, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediatizarea politicii: reflecții și constatări
Moraru Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(96) / 2022 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda în ştiinţa politică (traducere)
Moraru Victor , Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(188) / 2022 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-31. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resursele acţiunii civice: dezvoltarea comunitară. Seria „Inovații sociale”
Moraru Victor , Stepanov Georgeta
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
Chişinău, 2022
Disponibil online 23 August, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii mediatice noi: personalizarea politicii
Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 2(97) / 2022 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-25. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 13

Avatarurile televiziunii
Moraru Victor12
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Academia Oamenilor de Știință din România
Tradiții și progrese în știința Românească
2021. București, România. ISSN 2601 - 5102.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialogul social: implicații mediatice
Moraru Victor , Stepanov Georgeta , Manolescu Mădălina
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați,
Chişinău, 2021
Disponibil online 22 September, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discursul partidelor politice din Republica Moldova privind migrația și diaspora
Moraru Victor , Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(185) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-41. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forțele sindicale și interesele sociale. (Traducere)
Moraru Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurnalismul contemporan între formatul tradițional și imperativul schimbării
Moraru Victor1 , Pintilii Ionel2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Apollonia din Iași
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-65. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mass-media din Republica Moldova la 30 de ani de independență
Moraru Victor1 , Stepanov Georgeta2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul acţiunii simbolice în sfera politică
Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidential rhetoric as source of symbolic politics
Moraru Victor
Academy of Sciences of Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(94) / 2021 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 26 February, 2022. Descarcări-35. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revoluţii. (Traducere
Moraru Victor , Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(187) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 April, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Televiziunea ca mod de existență. Reflecții pe marginea cărții „Jurnalismul de televiziune” de Dumitru Țurcanu
Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Labyrinths of Symbolic Politics
Moraru Victor
Institute of Legal, Political and Sociological Research
Философия и вызовы современности к 90-летию Института философии НАН Беларуси
Vol. 2. 2021. Минск, Республика Беларусь. ISBN 978-985-581-489-5 (т. 2); 978-985-581-487-1.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformările jurnalismului: internetul ca un catalizator al apariției unor forme mediatice noi
Moraru Victor1 , Pintilii Ionel2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea Apollonia din Iași
Creativitatea în jurnalism
Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-149-28-0.
Disponibil online 2 May, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea intelectuală și morală a clasei deputaților. (Traducere)
Moraru Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Diasporic media: moldovan emigrated citizens and civic activism
Moraru Victor1 , Deleu Ecaterina2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Labirinturile comunicării televizuale
Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lider în domeniul învățământului și al științelor economice. Acad. Grigore BELOSTECINIC la 60 de ani
Moraru Victor , Stratan Alexandru
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii la vârsta maturităţii
Moraru Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Valori ale mass-mediei în epoca contemporană
Volumul VII. 2020. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul dialogului social în activitatea mass-mediei: repere conceptuale
Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 4(91) / 2020 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Academicianul Alexandru N. ROȘCA la 85 de ani
Juc Victor , Moraru Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gaetano MOSCA. Clasa politică (traducere de Victor MORARU)
Moraru Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Itinerarul definirii unui concept: generaţii secunde de migranți
Moraru Victor1 , Rusnac Gheorghe2 , Deleu Ecaterina3
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-54. Vizualizări-838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant şi pedagog prin vocaţie: Constantin SOLOMON, doctor habilitat în politologie, profesor universitar la 70 de ani
Rusnac Gheorghe1 , Roşca Alexandru2 , Moraru Victor2 , Marin Constantin3 , Moşneaga Valeriu3 , Saca Victor2 , Stepanov Georgeta2 , Varzari Pantelimon4
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Timpul spiritului participativ
Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european Partea II
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3298-5-9; 978-9975-3298-6-6.
Disponibil online 16 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Timpul spiritului participativ
Moraru Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european. (Partea II)
Chişinău: Tipografia Centrală, 2019. ISBN 978-9975-3298-6-6..
Disponibil online 6 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un destin științific exemplar. Academicianul Alexandru ROŞCA la 85 de ani
Moraru Victor , Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-35. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В поисках парадигмы символической политики
Морару Виктор
Академия наук Молдовы
Философские категориальные структуры в научном познании К 90-летию академика НАН Беларуси, доктора философских наук, профессора Дмитрия Ивановича Широканова
2019. Минск, Республика Беларусь. ISBN 978-985-581-344-7.
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 15

Constantin Gh. Marinescu la 90 de ani
Roşca Alexandru , Rusnac Gheorghe , Moraru Victor , Cuşnir Valerii , Juc Victor , Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat Valeriu Cușnir la 60 de ani
Juc Victor1 , Sprincean Serghei1 , Roşca Alexandru1 , Moraru Victor1 , Mocanu Victor1 , Albu Natalia1 , Brînza Serghei2 , Mîndru Valeriu1
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-1136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalizarea ca emblemă a realității
Rusnac Gheorghe12 , Moraru Victor3
1 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 2(81) / 2018 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 3 September, 2018. Descarcări-35. Vizualizări-929
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurnalismul cetățenesc - reflecție a inovațiilor actuale în sfera mediatică
Moraru Victor1 , Pintilii Ionel2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(81) / 2018 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 3 September, 2018. Descarcări-42. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Labyrinths of federalism: the way of Kurdistan
Moraru Victor1 , Sulaiman Rafic2
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 Mardin Artuklu University
Moldoscopie
Nr. 4(83) / 2018 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migraţia în contextul modernizării Republicii Moldova
Moraru Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3043-8-2.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrația în contextul globalizării
Moraru Victor
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 4 July, 2018. Descarcări-242. Vizualizări-1706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reperele maiestriei. Experiența publicistică a lui Ion Druță
Moraru Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Creativitatea în jurnalism
Ediția 4. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-142-34-2..
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resursele democrației participative
Moraru Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Национальная философия в глобальном мире
2018. Minsk, Belorusia . ISBN 978-985-552-768-9.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resursele simbolice ale puterii
Moraru Victor
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Valorificarea experienţei României în contextul întegrării europene a Republicii Moldova
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-53-946-3.
Disponibil online 16 February, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Symbolic Action in the Arsenal of Politics
Moraru Victor
Academy of Sciences of Moldova
Scientific Research for Sustainable Development
2018. Târgovişte, România. ISSN 2601-5102.
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The issue of federalism in the political and scientific agenda of the Republic of Moldova
Moraru Victor1 , Sulaiman Rafic2
1 Institute of Legal, Political and Sociological Research,
2 Mardin Artuklu University
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(178) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 159