IBN
Închide

150Publicaţii

487Descărcări

62559Vizualizări

Sosna Boris
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 110. Publicaţii la conferinţe din RM - 40.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Актуальность и значимость охраны здоровья и безопасности на рабочем месте
Насирли Эмиль1 , Сосна Борис2
1 Комратский государственный университет,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доктринальное суждение и синтез научных работ в области безопасности на рабочем месте
Насирли Эмиль1 , Сосна Борис2
1 Комратский государственный университет,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Analiza categoriei juridice a securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul spaţiului ştiinţific modern
Nasirli Emil , Sosna Boris
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza categoriei juridice a securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul spaţiului ştiinţific modern
Sosna Boris , Nasirli Emil
Universitatea de Stat din Comrat
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a III-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Актуальные аспекты специфики приостановления индивидуальных трудовых договоров с профессиональными спортсменами
Сосна Борис1 , Босый Дмитрий2
1 Комратский государственный университет,
2 Кагульский государственный университет им. Б.П. Хашдеу
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гарантии социальной защиты конституционных прав профессиональных спортсменов в современных условиях
Сосна Борис1 , Босый Дмитрий2
1 Комратский государственный университет,
2 Кагульский государственный университет им. Б.П. Хашдеу
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Классификация и упорядочивание принципов и направлений правового регулирования в области охраны здоровья и безопасности труда (на примере Республики Молдова и Азербайджанской Республики)
Насирли Эмиль , Сосна Борис
Европейский Университет Молдовы
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предотвращение дискриминации в трудовых отношениях в Молдове: теоретические аспекты
Сосна Борис , Тукан Валентина
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Совершенствование законодательства, регулирующего дисциплинарную oтветственность судей
Калистру Вячеслав-Ион , Сосна Борис
Молдавский Государственный Университет
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspectiveconferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău)
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стоп пыткам. проведение семинаров в рамках проекта «Все вместе скажем НЕТ пыткам в Молдове: гражданское общество против пыток»
Сосна Борис12
1 Комратский государственный университет,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(231-233) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 26

Probleme de reglementare juridică a contractului internațional de distribuție
Арсени Игорь , Сосна Борис
Комратский государственный университет
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(14) / 2019 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seminare privind mecanismele naționale și internaționale de prevenire a torturii
Zaharia Serghei1 , Borşevski Andrei2 , Sosna Boris1
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Institutul pentru Democraţie A.O.
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Административный кодекс Республики Молдова и проблемы применения его отдельных норм
Сосна Борис123 , Мороз Ремус4
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований,
3 Комратский государственный университет,
4 Прокуратура Хынчештского района
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Виды сроков в гражданском праве и порядок их применения
Сосна Борис
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гражданское общество в Республике Молдова: на пути развития
Сосна Борис
Комратский государственный университет
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Договор купли-продажи недвижимой вещи в процессе строительства: анализ ситуации
Фрунзэ Юрие1 , Сосна Борис1 , Stefu Lilia2
1 Комратский государственный университет,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Жалоба в европейский суд по правам человека как средство реализации права на защиту
Сосна Борис
Молдавский Государственный Университет
Supremația Dreptului
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Комитет ООН против пыток: рекомендации для Республики Молдова
Сосна Борис
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Supremația Dreptului
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые достоинства и недостатки Административного кодекса Республики Молдова
Кушнир Валерий , Сосна Борис
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 December, 2019. Descarcări-47. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нормативное регулирование охраны здоровья и безопасности труда
Сосна Борис1 , Stefu Lilia2
1 Комратский государственный университет,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 150