IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-06 07:17
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (1 din 3)14
  2021  (3 din 3)58
  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)89
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole11488057021973656154
Volume48632253009
Total119686892722745

Vizualizări   1441Descărcări   175

Conţinutul numărului de revistă

Evoluția ideilor de unificare europeană: fundamente filosofice și coordonate instituționale

7-19

CZU: 327(4)(091)

Juc Victor , Diacon Maria

Migrația în contextul globalizării

20-30

CZU: [314.74+339.9]:327

Moraru Victor

Trăsăturile fundamentale ale conceptului de neutralitate permanentă al Republicii Moldova: dimensiunea funcțională

31-43

CZU: 327(478)

Ungureanu Veaceslav

Миграция в современном политическом процессе Республики Молдовы: проблемы и тенденции

44-49

CZU: 314.74:323(478)

Блажко Владимир

Puterea birocratică în contextul modernizării politice a statului Republica Moldova

50-62

CZU: 323(478)

Varzari Pantelimon

Dimensiunea teritorială a puterii publice locale din Republica Moldova: posibile soluții de atenuare a efectelor fragmentării teritoriale

63-82

CZU: 323:352.071.6(478)

Cornea Sergiu

Роль электоральной культуры в функционировании политического режима Республики Молдова

83-98

CZU: 324(478)

Брага Лилия

Experiența Italiei în combaterea separatismului  teritorial (cazul Tirolului de Sud)

99-109

CZU: 323.173(450)(091)

Lisnic Victoria

Politicile de ocupare a forței de muncă în Republica Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană

110-120

CZU: [327+331.5](478+4)

Savelieva Galina , Cotelnic Vera

Analiza eficienței unor politici publice în educația timpurie și educația școlară

121-131

CZU: 37.014.5(478)

Prodan Mariana

Indexul de protecție a copilului pentru Republica Moldova și unele țări europene

132-142

CZU: 303.4:[342.72+316.346.32]-053.2(478+4)

Cuşnir Liliana

Îmbătrânirea demografică în perioada intercensitară

143-149

CZU: [314.15+316.346.32-053.9](478)

Hruşciov Elena

Reintegrarea fundamentelor cunoașterii în societate

150-156

CZU: 140

Pascaru Ana

Condiția corporală a percepției vizuale

157-164

CZU: 111.8

Perciun Andrei

Opera cărturarului ardelean Simion Bărnuţiu – ilustrare a conştiinţei europene a epocii sale

165-175

CZU: 1(498)(092)

Iovan Marţian

Problema răului în scrierile areopagitice

176-182

CZU: 13

Ivanov Constantin

Интернет-ресурсы в арсенале коммуникационных инструментов международных организаций

183-191

CZU: 004.738.5:327

Морару Виктор , Druţă Ana

Jurnalismul sportiv din Republica Moldova în primii anii ai democratizării

192-198

CZU: 070:796(478)

Lescu Mihail

Familiile fără copii în Republica Moldova: probleme și tendințe

199-207

CZU: 316.356.2(478)

Cioinac Nionela

Implementarea politicilor publice în domeniul patrimoniului cultural naţional

208-220

CZU: 008(478)

Comendant Vasile

Integrarea pieței IT&C din România şi Republica Moldova într-o piață europeană puternică și coerentă

221-224

CZU: 004:[327+339](478+498+4)

Pintilii Ionel

Recenzie. Valorifi carea experienței României în contextul integrării europene a Republicii Moldova. Chișinău: F.E.-P. „Tipografi a Centrală”, 2018. 232 p.

225-226

CZU: 327(478+498+4)

Varzari Pantelimon , Rusandu Ion

Constantin Gh. Marinescu la 90 de ani

227-228

CZU: 37(498)(092)

Roşca Alexandru , Rusnac Gheorghe , Moraru Victor , Cuşnir Valerii , Juc Victor , Varzari Pantelimon