IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-13 19:33
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole107750949310503507
Volume44494672104
Total112155896012607

Vizualizări   978Descărcări   105

Conţinutul numărului de revistă

Eforturi de recunoaștere internațională și asigurare a independenței de stat  a Republicii Moldova

7-26

CZU: [323.2+327](478)

Juc Victor

The issue of federalism in the political and scientific agenda of the Republic of Moldova

27-43

CZU: [321.013+323.2](478)

Moraru Victor, Sulaiman Rafic

Evoluția relațiilor de cooperare dintre Republica Moldova și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord

44-58

CZU: 327(478)

Ungureanu Veaceslav, Ungureanu Diana

Teoretizarea organizațiilor internaționale

59-71

CZU: 327.7

Sterpu Vladimir

Opoziția politică în Republica Moldova: dimensiuni politico-juridice

72-82

CZU: 328.123(478)

Arseni Alexandru, Rusandu Ivan

Fundamentarea legală a procesului decizional din cadrul Administraţiei Publice Locale a Republicii Moldova: reflecții analitice

83-93

CZU: 352:342.924(478)

Saca Victor, Solomon Oleg

Paradigme ale comunicării prezidențiale: geneză, persuadare, ritualizare

94-113

CZU: 316.772:32

Peru-Balan Aurelia, Bahneanu Vitalina

Nature of law and modern constitutionalism in the context of the controversy of Boris Chicherin and Vladimir Solovyov

114-125

CZU: 340.12

Kochetkov Vladimir

Clasa medie în Republica Moldova: criterii de identificare și caracteristici sociale

126-144

CZU: 316.342.2(478)

Malcoci Ludmila, Mocanu Victor

Strategiile părinţilor cu copii de vârstă preşcolară de echilibrare a vieţii profesionale cu viaţa de familie

145-154

CZU: 316.356.2:364

Chistruga-Sinchevici Inga

Penitenciarele din Republica Moldova: un sistem de penalizare a săracilor (I)

155-166

CZU: 316.34:343.82(478)

Negură Petru

Conceptul „stat țărănesc” în gândirea politică românească din perioada interbelică

167-173

CZU: 94(498)

Bobână Gheorghe

Binomul „tradiție - inovație” în contextul proceselor modernizării

174-182

CZU: 316.42

Troianowski Lidia

Comunicarea pentru dezvoltare durabilă: reglementare versus instituționalizare în cadrul sistemului Națiunilor Unite

183-194

CZU: 316.772:32

Grosu Lucia

Garanțiile procesuale privind respectarea drepturilor inculpatului absent la proces

195-205

CZU: 343.2/+7

Ialanji Arina

Концептуальные особенности построения и бытия украинской образовательной системы в координатах доктрины модернизации духовной сферы общественной жизни страны.  

206-211

CZU: 378.1(477)

Марусина Елена

Doctorul Dumitru C. Grama la 75 de ani

212-213

CZU: 378:34(478)(092)

Taşcă Mihai

Doctorul habilitat Constantin Manolache la 65 de ani

214-215

CZU: 355(478)(092)

Cuşnir Valerii, Juc Victor

Vitalie Ojovanu: 60 ani de la naștere

216-217

CZU: 1(478)(092)

Ţîrdea Teodor, Banari Ion