IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-31 11:05
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2021  (3 din 3)58
  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)89
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole11347797201931854942
Volume47618102967
Total118184153022285

Vizualizări   1257Descărcări   191

Conţinutul numărului de revistă

Reconceptualizarea locului statului naţional în contextul proceselor de globalizare

7-28

CZU: 321.01+327

Juc Victor

Statul și corporațiile transnaționale – factori-cheie ai protecției mediului în condițiile globalizării

29-44

CZU: 327+339.92

Bădileanu Marina , Ciumac Svetlana , Băleanu Daniela Nicoleta

Capabilități instituționale de contracarare a riscurilor și amenințărilor cu caracter terorist

45-57

CZU: 327

Bencheci Marcel , Hîrbu-Bencheci Diana

Priorities and challenges to the creation of sustainable societies in modern Europe

58-68

CZU: 33+351/354

Szajczyk Marek

Процесс глобализации и динамика ценностей

69-80

CZU: 327+339.9

Русанду Иoн

«Новый авторитаризм» и его проявления в Pеспублике Mолдова (I)

81-96

CZU: 323.27/.28(478)

Брага Лилия

Meritocraţia și rolul ei în funcţia publică

97-111

CZU: 35.08

Ceacîr (Nistiriuc) Irina

Identificarea și caracteristica principalelor direcții de perfecționare a activității de aplicare a dreptului de către autoritățile publice

112-129

CZU: 342.9:35.07

Manţuc Elena

Republica Moldova din perspectiva estimărilor internaționale

130-143

CZU: [316.4+338+327](478)

Spătaru Tatiana

Benchmarking in the public sector: a usefull management tool or just a simple theory

144-158

CZU: 005.52:351/354

Solomon Oleg

Securitatea persoanei în contextul mediului regional actual

159-169

CZU: [316.4+330.59+323](478)

Mocanu Ion

Societatea comunicării: de la post-adevăr la redundanță informațională

170-177

CZU: 316.772:070

Dumbrăveanu Andrei

Rezistența naturii prin tehnică – interpretarea fi losofi că a fotografi ei la Siegfried Kracauer (I)

178-191

CZU: 165:77+123

Perciun Andrei

Chestionarea filosofică: practica radicală a lui Oscar Brenifier

192-204

CZU: 162.1

Cosmescu Alexandru

Aspecte și direcții de analiză filosofico-antropologică a identității în noile realități contemporane

205-220

CZU: 165

Bodean Nicolae

Actualitatea dezbaterii ștințifice a fenomenului elitelor

221-225

CZU: 316.344.42+323.39

Varzari Pantelimon

Gaetano MOSCA. Clasa politică (traducere de Victor MORARU)

226-239

CZU: 321.01

Moraru Victor

Пепел прошлого стучит в наши сердца, или «Холокост: помним прошлое, чтобы не повторилось в будущем»

240-250

CZU: 323.14+94(47)

Аникин Владимир , Блажко Владимир

Minoritatea romă în Republica Moldova: trecut și actualitate

251-268

CZU: 323.15(=214.58)(478)(091)

Diacon Maria

Academicianul Gheorghe Paladi la a 90-a aniversare

269-270

CZU: 61(478)(092)

Gagauz Olga

Academicianul Alexandru N. ROȘCA la 85 de ani

271-272

CZU: 1(478)(092)

Juc Victor , Moraru Victor

Doctrul în filosofie Petru BERLINSCHI la 80 de ani

273-274

CZU: 1(478)(092)

Ţîrdea Teodor , Banari Ion