IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-03 12:36
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10774446948891507
Volume44459482061
Total112149064210952

Vizualizări   967Descărcări   10

Conţinutul numărului de revistă

Mitul lui Sisif şi filosofia absurdului 7-12
Bobână Gheorghe
Convergenţa conceptelor artistice şi filosofice în opera lui Albert Camus 13-16
Moraru Silvia
Artă şi creaţie in lumea absurdă a lui Albert Camus 17-23
Troianowski Lidia
Moştenirea ca valenţă spirituală în contextul culturii naţionale 24-31
Pascaru Ana
Perspective interdisciplinare asupra valorii comunicării juridice in aplicarea dreptului 32-48
Ciobanu (Roşca) Rodica
Техника как ≪Техне≫ и как индустрия: Культурный аспект взаимосвязи 49-55
Popovici Nicolae
Coeziunea interetnică şi societatea civilă în context relaţional: dimensiuni conceptuale şi realizări 56-60
Balan Elena
Aspecte ale implementării e-serviciilor publice în Republica Moldova 61-67
Bucataru Igor, Veveriţa Ana-Maria
Societatea civilă şi diversitatea identitară: aspecte teoretico-practice 68-73
Gaşper Lucia
Puterea, autoritatea şi contracararea abuzului de putere 74-89
Iovan Marţian
Развитие институтов гражданского общества в Республике Молдова: Моральная составляющая процесса 90-105
Роговая Галина
Cooperarea în domeniile cercetării-inovării şi protecţiei mediului: oportunităţi şi realizări 106-123
Juc Victor, Mitcu Silvia
Aspecte ale dezvoltării culturii juridice în societatea democratică 124-132
Costachi Gheorghe, Iacub Irina
Moldova in U.S. foreign policy: economic aspect 133-152
Roşca Alla
Ştiinţa – instrument al asigurării posibilităţilor egale pentru cetăşeni in societate 153-157
Timuş Andrei
Conceptul de stratificare socială: abordări teoretico–metodologice 158-163
Mîndru Valeriu
Procesul civilizaţiei in economia socială. Necesitatea unei schimbări culturale 164-178
Popoveniuc Bogdan
Unele aspecte ale creжterii eficienэei politicilor familiale 179-186
Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana, Tatar Marina
Eficientizarea programelor de asistenţă pentru Republica Moldova în reformarea cadrului economic, politic şi social 187-197
Gavriluţa Luminiţa
Sociologia translării 198-202
Krekeler Ruxanda
Racordarea agitaţiei electorale la Standardele Uniunii Europene 203-214
Becciev Elena
Динамика сельского населения восточных районов Республики Молдова 215-222
Кивачук Анна
Специфика антидемпингового регулирования в отношении стран с переходной экономикой 223-230
Червинская Ирина
Un studiu relevant de elitologie 231-231
Juc Victor
Victor Moraru la 60 de ani 232-235
Ciumac Svetlana
Dumitru C. Grama la 70 de ani 236-239
Cuşnir Valerii, Juc Victor