IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-11 20:54
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10774446998891507
Volume44459522061
Total112149065110952

Vizualizări   1262Descărcări   26

Conţinutul numărului de revistă

Эволюция моделей глобального образования: на пути в ноосферное будущее 7-18
Урсул Аркадий, Русанду Иoн
Demersul aristotelic asupra posibilului: contribuţii pentru o întemeiere ontologică a imaginii 19-30
Perciun Andrei
Stratificarea socială din Republica Moldova: reflecţii asupra investigării fenomenului 31-39
Cobzac Iosif
Концептуализация феномена «Социальная стратификация» в классической и современной социологии 40-61
Laşuc Irina
Aspecte socioculturale privind stratificarea societăţii moldoveneşti 62-68
Caraman Iurie
Demontarea şi sfîrşitul regimului partidului unic 69-82
Juc Victor
Rolul organismelor internaţionale în soluţionarea conflictelor politice regionale din Republica Moldova 83-90
Ţveatcov Nicolai
Sisteme electorale comparate din Europa Centrală şi de Est 91-106
Josanu Iurii
Politica regională a Uniunii Europene şi oportunităţi pentru Republica Moldova 107-118
Cuşnir Angela
Geopolitica securităţii energetice a Uniunii Europene 119-132
Dobândă Liuba
Integrarea socială a migranţilor - modele europene şi variante optime pentru Republica Moldova 133-146
Poalelungi Olga
Брачность в Украине и Молдове в условиях социально-экономической трансформации: общие тенденции и национальные особенности 147-161
Слюсар Л., Гагауз Ольга
Procese migraţioniste europene: aspecte evolutive 162-167
Saran Vladislav
Cazania lui Varlaam – operă de filosofie morală în Literatura Română veche 168-174
Guşa Gheorghe
Relaţii publice de tranziţie: consideraţii conceptuale 175-183
Grosu Lucia
Aspecte ale socializării cetăţeanului prin mass-media 184-190
Criciu-Manolescu Mădălina Camelia
Reorientarea culturii ca mentalitate în contextul integrării europene 191-195
Baltag Dumitru
Populismul ca strategie politică: repere ideologice 196-203
Pelin Alexandru
Politica şi religia: o relaţie dificilă 204-208
Paloşan Florin
Federalism and confederalism: geopolitical aspects 209-212
Miro RaficSulaiman
Evoluţia stereotipurilor de gen 213-217
Enachi Valentina
Educaţia – imperativ redutabil în opera lui Alexandru Sturdza 218-228
Troianowski Lidia
Академику А.Д.Урсул – 75 лет 229-232
Цырдя Теодор
Gheorghe Bobână la 65 de ani 233-234
Juc Victor
Pantelimon Varzari: 65 de ani de la naştere 235-236
Juc Victor, Rusandu Ivan
Elena Balan la 70 de ani 237-237
Braga Lilia
Галина Роговая: 65 лет со дня рождения 238-238
Брага Лилия