IBN
Închide
Bahneanu Vitalina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2021 - 2

Comment didactiser la video dans le contexte du français de specialite
Bahneanu Vitalina , Postovanu Steluţa
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţii muncii. In Memoriam Tamara Matei
Ediția 4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-893-7.
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii moderne de abordare a fenomenului discursiv
Bahneanu Vitalina
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţii muncii. In Memoriam Tamara Matei
Ediția 4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-893-7.
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

PR, poziționare și denigrare în alegerile parlamentare din Republica Moldova, 24 februarie 2019
Peru-Balan Aurelia1 , Bahneanu Vitalina2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(85) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 13 August, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Aspectul pragmatic al producerii scrise în predarea/învățarea limbii străine
Postovanu Steluţa , Bahneanu Vitalina
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluisuperior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ou finis le français general et ou commence le français sur objectifs specifique?
Bahneanu Vitalina
Université d’Etat de Moldavie
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigme ale comunicării prezidențiale: geneză, persuadare, ritualizare
Peru-Balan Aurelia1 , Bahneanu Vitalina2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(178) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-44. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Războiul informațional, propaganda, fake-news: controlul asupra percepției publice
Peru-Balan Aurelia1 , Bahneanu Vitalina2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(80) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-55. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Motivation et reussite en langue de specialite
Bahneanu Vitalina , Postovanu Steluţa
Université d’Etat de Moldavie
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 2. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-433-5.
Disponibil online 31 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Adoptation de l’évaluation aux compétences langagières et aux moments d’apprentissage
Postovanu Steluţa , Bahneanu Vitalina
Université d’Etat de Moldavie
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

La Communication en français juridique
Bahneanu Vitalina , Bînzari Tatiana
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Spécificité fonctionnelle des emprunts dans les textes journalistique
Bahneanu Vitalina , Calistru Daniela
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Military french vocabulary in english: study of the expressive function of french borrowings in the english
Bahneanu Vitalina , Bînzari Tatiana
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiții noționale ale discursului politic
Bahneanu Vitalina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 February, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Gestionarea fenomenului migraţiei în contextul liberalizării regimului de vize între Republica Moldova şi Uniunea Europeană
Peru-Balan Aurelia1 , Bahneanu Vitalina2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(53) / 2011 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinia publică în sistemul politic din Republica Moldova
Peru-Balan Aurelia , Bahneanu Vitalina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(52) / 2011 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Abordări teoretico-metodologice privind discursul politic
Bahneanu Vitalina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(34) / 2010 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Limbajul colocvial şi valenţele imaginii carismatice
Bahneanu Vitalina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(28) / 2009 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Limbajul – vehicul al implicitului în discursul politic
Bahneanu Vitalina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Public relations” politic şi crizele de imagine: sursele public relations pr-ului „negru” (cazul Republicii Moldova)
Peru-Balan Aurelia , Bahneanu Vitalina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(37) / 2007 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 1

Intrebarea retorică în discursul politic
Bahneanu Vitalina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(15) / 2001 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21