IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-21 12:56
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 3)44
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10574232668179487
Volume43451421968
Total110046840810147

Vizualizări   1245Descărcări   11

Conţinutul numărului de revistă

Emergenţa culturilor tradiţionale in procesul de uniformizare globală 7-17
Troianowski Lidia
Relaţiile de analogie şi recunoaşterea semnului iconic 18-30
Perciun Andrei
Educaţia şi violenţa în mediul şcolar din perspectiva sociologică 31-44
Toader Toma
Cинергетический подход как методология изучения социального развития в условиях постконфликта 45-51
Bobcova Elena
Gguvernarea democratică şi unele aporii in contextul crizei politice din Republica Moldova 52-62
Varzari Pantelimon
Identitatea etnică şi conştiinţa etnică in condiţiile consolidării societăţii civile 63-73
Balan Elena
Институты гражданского общества в Республике Молдова и возможности их морального воздействия на политическую власть 74-86
Роговая Галина
Tranziţia de la societatea totalitară spre societatea democratică: esenţa, conţinutul, tendinţele şi tipologia ei 87-97
Capcelea Valeriu
Fenomenul devoluţiei: repere teoretico-metodologice de investigaţie 98-113
Juc Victor, Patlis Larisa
Lustraţia in Europa postcomunistă 114-127
Josanu Iurii
Comunicarea politică in condiţiile democratizării societăţii moldoveneşti: abordări paradigmatice 128-137
Moraru Victor, Tacu Mariana
Minorităţile: factor de interes şi influenţă geopolitică 138-150
Croitoru Vasile
Activităţi programatice de politică externă ale partidelor politice din Republica Moldova 151-168
Diacon Maria
Problemele migraţiei şi managementul frontierelor prin prisma Planului de Acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova privind liberalizarea regimului de vize 169-179
Saran Vladislav
Managementul funcţiei publice in unele state membre ale uniunii europene 180-195
Garştea Vladimir
Caracteristicile social-economice ale modului de viaţă al populaţiei Republicii Moldova şi influenţa lor asupra campaniilor electorale 196-206
Mocanu Ion
Tranziţia la televiziunea digitală – un test pentru democraţia Republicii Moldova 207-212
Barba Ludmila
Valenţe ale ştiinţei filosofice in Republica Moldova (a doua jumătate a sec. al XX-lea) 213-221
Bobână Gheorghe
Doctorul habilitat in ştiinţe filosofice, profesorul universitar Teodor N. ŢIRDEA la 75 de ani 222-230
Berlinschi Petru, Roşca Alexandru
Doctor habilitat Ana Pascaru la 60 de ani 231-232
Bobână Gheorghe