IBN
Închide
Rusandu Ivan
Cuvinte-cheie (123): opoziție politică (5), partid politic (5), pluralism politic (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 45. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Democrația în condițiile epidemiei coronavirusului din Republica Moldova: analiză și sinteză
Rusandu Ivan
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VII, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Democrația, rezistența instituțiilor statale și opoziția politică în condițiile pandemiei COVID-19 în Republica Moldova: analiză și sinteză
Rusandu Ivan
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(183) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vladimir Sterpu. Contribuții ale organizației internaționale Interpol la asigurarea securității. Cazul Republicii Moldova. Chișinău: ÎS FEP „Tipografia Centrală”, 2020. 216 p.
Rusandu Ivan
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(183) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 19 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Opoziția politică în Republica Moldova: dimensiunea post/avant electorala 2019
Rusandu Ivan
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale legislației electorale a Republicii Moldova: dimensiuni politico-juridice
Arseni Alexandru1, Rusandu Ivan2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puterea și opoziția politică în Republica Moldova: agenda post/avant electorala 2019
Rusandu Ivan
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Борис И. Сосна – 65 лет
Русанду Иoн
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Процесс глобализации и динамика ценностей
Русанду Иoн
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-954
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Onestitatea alegerilor – principiu edificator al legitimităţii puterii de stat prin reprezentare
Arseni Alexandru1, Rusandu Ivan2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 2(8) / 2018 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opoziția politică în Republica Moldova: dimensiuni politico-juridice
Arseni Alexandru1, Rusandu Ivan2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(178) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opoziția politică din Republica Moldova: dimensiuni teoretice, evoluție și particularități
Rusandu Ivan
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 2 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opoziția politică versus puterea în societatea tranzițională contemporană
Rusandu Ivan
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 1(7) / 2018 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Cornea Sergiu. Organizarea teritorială a puterii locale în Republica Moldova: concept, mecanisme, soluții. București: Editura Academiei Române; Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2017. 614 p. 35 c.a.
Varzari Pantelimon, Rusandu Ivan
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Valorifi carea experienței României în contextul integrării europene a Republicii Moldova. Chișinău: F.E.-P. „Tipografi a Centrală”, 2018. 232 p.
Varzari Pantelimon, Rusandu Ivan
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Dimensiuni ale echităţii sociale оn programele partidelor politice din Republica Moldova
Rusandu Ivan
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 24 December, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statusul constituțional al cetățeanului în procesul electoral contemporan
Arseni Alexandru1, Rusandu Ivan2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Геополитические реалии Приднестровского конфликта: акторы и возможные пути решения
Русанду Иoн, Горбатюк Марина
Институт юридических и политических исследований AHM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Doctorul habilitat Pantelimon Varzari la 70 de ani
Juc Victor, Rusandu Ivan
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(171) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puterea și opoziţia în Republica Moldova: între conflict și colaborare
Rusandu Ivan
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(170) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 May, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Глобальные цели развития человечества на пути к устойчивому будущему
Урсул Аркадий1, Урсул Татьяна2, Русанду Иoн3
1 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
2 Российская академия космонавтики им. К.Э.Циолковского,
3 Институт юридических и политических исследований AHM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(170) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 May, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 47