IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-21 11:44
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole107755601911712507
Volume44508332138
Total112160685213850

Vizualizări   1369Descărcări   9

Conţinutul numărului de revistă

Valorile la confluenţa spaţiilor culturale în societate 5-15
Pascaru Ana
Cultura de masă: veritabil derapaj din spaţiul valorilor estetice tradiţionale 16-22
Troianowski Lidia
Societatea contemporană moldovenească: probleme şi perspective ale transformării 23-34
Mocanu Victor
Criza reproducerii populaţiei şi transformarea familiei 35-41
Gagauz Olga
Мораль и духовные ценности современного общества: изменения и взаимовлияния 42-46
Блажко Владимир
Etapa de tranziţie şi impactul asupra valorilor tradiţionale din Republica Moldova 47-50
Caraman Iurie
Aspecte sociodemografice ale integrării tinerilor în cîmpul muncii: valori, intenţii şi autoaprecieri 51-58
Buciuceanu-Vrabie Mariana
Aspecte sociopsihologice ale preferinţelor valorice la migranţii de muncă 59-65
Gaşper Lucia
Dificultăţi teoretico-metodologice în pronosticarea încheierii războiului rece 66-76
Juc Victor
Кризис ценностей в условиях глобализации и стратегия устойчивого развития 77-85
Телънова Надежда, Брага Лилия
Evoluţia eşichierului politic moldovenesc: esenţă şi controverse(Partea II) 86-91
Rusandu Ivan, Cărbune Radj
Национальная или цивилизационная идентичность: проблема приоритета в условиях динамизации глобализационных процессов 92-97
Жук Виктор, Clim Carina
Realizarea dimensiunii energetice a securităţii Republicii Moldova în contextul dependenţii de o singură sursă 98-106
Ungureanu Veaceslav
Imaginea de ţară din perspectiva actualităţii internaţionale 107-110
Teodor Sergiu
Comportamentul premarital al tinerilor: evoluţii şi factori determinanţi 111-116
Chistruga-Sinchevici Inga
Problema războiului şi a păcii în gândirea filosofică românească (sec. XVII – XVIII) 117-122
Rotaru V
Critică şi bibliografie 123-125
Beniuc Valentin, Juc Victor
Academicianul Gheorghe Paladi: 80 ani de la naştere 126-128
Academicianul Alexandru Roşca: 75 ani de la naştere 129-130
Doctorul habilitat Vladimir Anikin: 70 ani de la naştere 131-132