IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-22 11:33
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 3)39
  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole11166858001536253528
Volume46576102758
Total116274341018120

Vizualizări   117Descărcări   33

Conţinutul numărului de revistă

Discursul partidelor politice din Republica Moldova privind migrația și diaspora

5-17

DOI: 10.53783/18572294.21.185.01

CZU: 329(478):314.15

Moraru Victor , Deleu Ecaterina

Asigurarea rezilienței securității naționale a Republicii Moldova în contextul intensifi cării coordonatei geopolitice a fenomenului pandemiei COVID-19

18-33

DOI: 10.53783/18572294.21.185.02

CZU: 351.86(478):[327:616-036.21]

Ungureanu Veaceslav

Problematica siguranței omului în contextul provocărilor contemporane din perspectivă postmodernă

34-41

DOI: 10.53783/18572294.21.185.03

CZU: 316.42

Sprincean Serghei , Becciu Sorin

Gestionarea imaginii media a persoanelor cu dizabilități pe portalurile online din Republica Moldova

42-49

DOI: 10.53783/18572294.21.185.04

CZU: 316.344.6:659.3

Rusnac Ludmila

Parteneriatele politice post-alegeri de guvernare în Republica Moldova: între deziderate și realități

50-74

DOI: 10.53783/18572294.21.185.05

CZU: 323(478)

Varzari Pantelimon

Provocări ale culturii organizaționale în perioada pandemiei de coronavirus COVID-19

75-87

DOI: 10.53783/18572294.21.185.06

CZU: 005.73:616-036.21

Ceacîr (Nistiriuc) Irina

Telemunca între opțiune și necesitate: reflecții analitice

88-102

DOI: 10.53783/18572294.21.185.07

CZU: 351:004.9

Solomon Oleg

Эффективность политического процесса в Республике Молдова в контексте усиления глобальных угроз с точки зрения реалистического подхода

103-120

DOI: 10.53783/18572294.21.185.08

CZU: 32(478)

Брага Лилия

Evenimentele politice ale anului 2020 în viziunea populației Republicii Moldova

121-130

DOI: 10.53783/18572294.21.185.09

CZU: 32(478)

Mocanu Victor , Mocanu Ion

Influențe și implicații ale pandemiei COVID-19 asupra familiilor cu copii

131-139

DOI: 10.53783/18572294.21.185.10

CZU: 316.356.2:616-036.21

Chistruga-Sinchevici Inga

Experiența familiei în gestionarea problemelor educației de la distanță în contextul pandemiei COVID-19

140-147

DOI: 10.53783/18572294.21.185.11

CZU: 37.018.43

Mărgărint Tatiana

Percepția funcționarilor publici privind procesul de evaluare a performanțelor profesionale în Republica Moldova

148-158

DOI: 10.53783/18572294.21.185.12

CZU: 35.08(478)

Varzari Ana

Unele reflecții asupra societății între pandemie și post pandemie

159-171

DOI: 10.53783/18572294.21.185.13

CZU: 316.42

Pascaru Ana

Indispensabilitatea interactivității umane în contextul crizei COVID-19

172-181

DOI: 10.53783/18572294.21.185.14

CZU: 37.018.43

Perciun Andrei

Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului î n Republica Moldova

182-193
Grecu Raisa