IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-16 09:07
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10774576509026507
Volume44465722067
Total112150422211093

Vizualizări   686Descărcări   8

Conţinutul numărului de revistă

СМИ и глобализация информационного пространства 5-11
Dmitriev Evghenii
Orientările bioetico-noosferice ale umanismului contemporan 12-19
Ţîrdea Teodor
Cultura de masa: ambiguitate şi polivalenţă 20-28
Troianowski Lidia
Opinia publică privind schimbările din sistemul de ocrotire a sănătăţii 29-35
Mocanu Victor
«Дистантная семья» как «Новая» форма гендерных отношений 36-39
Блажко Владимир
Психологические особенности этнической идентичности в ситуации социальной неопределённости 40-50
Кауненко Ирина
Evoluţia eşichierul politic moldovenesc: esenţă şi controverse(Partea I) 51-59
Rusandu Ivan, Cărbune Radj
Unele reflecţii referitoare la modelele de implementare a politicilor publice 60-67
Varzari Pantelimon, Lipcean Sergiu
Probleme ale eroziunii suveranităţii statului naţional 68-76
Juc Victor
Principiile morale ale societăţii în perioada de tranziţie 77-85
Rogovaia Galina
Политическая культура:концептуально-методологический аспект(Часть I) 86-91
Брага Лилия
Rolul elitelor în crearea şi difuzarea naţionalismului 92-101
Bodean Nicolae
Problema crizei multidimensionale din Republica Moldova: esenţă, structură şi soluţii 102-106
Slobodeniuc Ghenadie
Violenţa în presă: frecvenţă şi repercusiuni 107-111
Epure LiaLucia
Социально-демографические аспекты формирования представлений старшеклассников о семье и браке 112-116
Рустанович Людмила
Oportunităţi şi perspective de dezvoltare a regiunii sud: abordare sociologică 117-121
Cornea Valentina
Este necesară o politică demografică optimală activă 122-126
Timuş Andrei
Analiza opiniei publice din perspectivă sociologică 127-128
Spătaru Tatiana
Lidia Dergaciov – distins savant şi pedagog (80 de ani de la naştere) 129-130
Coandă Svetlana