FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice

2. Cod ISSN

pISSN: 1957-2294

3. Site-ul revistei

http://icjp.asm.md/publicatie/revista-de-filozofie-sociologie-%C5%9Fi-%C5%9Ftiin%C5%A3e-politice

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Adresabd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22271085, , revista.iiesp.asm@gmail.com
Webhttp://icjp.asm.md/
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(280), 2019 - 100
Nr. 1(179), 2019 - 100
Nr. 3(178), 2018 - 100
Nr. 2(177), 2018 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Moraru Victor, dr.hab., prof.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef
2.Pascaru Ana, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova)
3.Mocanu Victor, dr., conf.cerc., Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57211479205
4.Gagauz Olga, dr.hab., conf.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57202750526
5.Mîndru Valeriu, dr., conf.cerc., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova)
6.Bobână Gheorghe, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova)
7.Claret Philippe
8.Dima Teodor
9.Ursul Arcadie, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova)
10.Paladi Gheorghe, acad., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
11.Roşca Alexandru, acad., dr., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova)
12.Ciumac Svetlana, dr., conf.cerc., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
13.Juc Victor, dr.hab., conf.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
14.Varzari Pantelimon, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1953

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 3apărute: 3
2015Numere planificate: 3apărute: 3
2016Numere planificate: 3apărute: 3
2017Numere planificate: 3apărute: 3
2018Numere planificate: 3apărute: 3

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 10%
Romana - 87%
Engleza - 3%
RezumateRusa - 4%
Romana - 95%
Engleza - 98%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Gagauz Olga - Scopus Author ID - 57202750526
2.Grigoraş Ecaterina - Scopus Author ID - 57210292214
3.Mocanu Victor - Scopus Author ID - 57211479205
4.Negură Petru - Scopus Author ID - 35799998400

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 БОЙЧЕНКО, М., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, МИРОШНИЧЕНКО, Д., Институт высшего образования АПН Украины, Киев, Ucraina Интеллектуалы и студенчество: развитие взаимоотношений от теории к практике. Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2016, nr. 2(171), 160-152. ISSN 1957-2294.
2 CRICIU-MANOLESCU, M., dr., Fundaţia Cultural-ştiinţifică „Concord“, România Toleranța ca principiu al medierii prin mass-media. Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2016, nr. 3(172), 208-202. ISSN 1957-2294.
3 GOTZ, V., Technische Universität Berlin, Germania Die entlassung des lehrkörpers an der Technischen Hochschule Berlin aus politischen, fachlichen und „ähnlichen“ gründen in der unmittelbaren nachkriegszeit . Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2016, nr. 1(170), 226-218. ISSN 1957-2294.
4 IOVAN, M., Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România Opera cărturarului ardelean Simion Bărnuţiu – ilustrare a conştiinţei europene a epocii sale. Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), 175-165. ISSN 1957-2294.
5 KOCHETKOV, V., Международный Славянский институт, Rusia Nature of law and modern constitutionalism in the context of the controversy of Boris Chicherin and Vladimir Solovyov. Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 3(178), 125-114. ISSN 1957-2294.
6 КУЗНЕЦОВА, Е., Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины, Ucraina Повышение моральной социальной ответственности журналистов. Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 1(173), 168-162. ISSN 1957-2294.
7 МАРУСИНА, Е., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina Концептуальные особенности построения и бытия украинской образовательной системы в координатах доктрины модернизации духовной сферы общественной жизни страны.  . Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 3(178), 211-206. ISSN 1957-2294.
8 MINZĂRARI, D., University of Michigan, Statele Unite ale Americii Conflict technologies in post-soviet area: the challenges of hybrid war against Moldova. Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2016, nr. 2(171), 55-35. ISSN 1957-2294.
9 PINTILII, I., Universitatea Apollonia, România Integrarea pieței IT&C din România şi Republica Moldova într-o piață europeană puternică și coerentă. Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), 224-221. ISSN 1957-2294.
10 JUC, V., dr.hab., POPA, D., dr., Universitatea Apollonia, România Experienţa de aderare a României la Uniunea Europeană: general și particular pentru Republica Moldova. Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2016, nr. 1(170), 22-7. ISSN 1957-2294.
11 POPOVENIUC, B., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Tehnofrenia. Etiologie și simptomatologie. Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2016, nr. 1(170), 173-163. ISSN 1957-2294.
12 SEBE, G., Universitatea din Bucureşti, România, MOVILEANU, V., Universitatea din Bucureşti, România Dezvoltarea dinamicii electorale în Republica Moldova. Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 2(177), 80-68. ISSN 1957-2294.
13 ШИРОКАНОВ, Д., Национальная академия наук Беларуси, Belarus, БУСЛОВА, М., Национальная академия наук Беларуси, Belarus Инновационное развитие в обществе «знаний». Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 2(177), 155-147. ISSN 1957-2294.
14 УРСУЛ, А., УРСУЛ, Т., Российская академия космонавтики им. К.Э.Циолковского, Rusia, РУСАНДУ, И. Глобальные цели развития человечества на пути к устойчивому будущему. Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2016, nr. 1(170), 58-47. ISSN 1957-2294.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(176) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr_1_2018.pdf
Numărul 2(177) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr_2_2018.pdf
Numărul 3(178) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista_filosofie_sociologie_si_stiinte_politice_nr_3_2018.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: