FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice

2. Cod ISSN

pISSN: 1957-2294

3. Site-ul revistei

http://icjp.asm.md/publicatie/revista-de-filozofie-sociologie-%C5%9Fi-%C5%9Ftiin%C5%A3e-politice

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Adresabd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22271085, , revista.iiesp.asm@gmail.com
Webhttp://icjp.asm.md/
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(186), 2021 - 100
Nr. 1(185), 2021 - 100
Nr. 3(184), 2020 - 100
Nr. 2(183), 2020 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Moraru Victor, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 57003170700
2.Juc Victor, dr.hab., conf.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
3.Ciumac Svetlana, dr., conf.cerc., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
4.Roşca Alexandru, acad., dr., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova)
5.Paladi Gheorghe, acad., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
6.Ursul Arcadie, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova)
7.Dima Teodor
8.Claret Philippe
9.Bobână Gheorghe, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova)
10.Mîndru Valeriu, dr., conf.cerc., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova)
11.Gagauz Olga, dr.hab., conf.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57202750526
12.Mocanu Victor, dr., conf.cerc., Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57211479205
13.Pascaru Ana, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova)
14.Varzari Pantelimon, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1953

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 3apărute: 3
2017Numere planificate: 3apărute: 3
2018Numere planificate: 3apărute: 3
2019Numere planificate: 3apărute: 3
2020Numere planificate: 3apărute: 3

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 13%
Romana - 83%
Engleza - 5%
RezumateRusa - 4%
Romana - 92%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=4039, 2016 - 2034
2.INDEX COPERNICUS (IC), https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43636, 2019 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Buciuceanu-Vrabie Mariana - Scopus Author ID - 57234664200
2.Ciobanu Rodica - Scopus Author ID - 57226388318
3.Cornea Sergiu - Scopus Author ID - 56807157900
4.Federiuc Victoria - Scopus Author ID - 57220064700
5.Gagauz Olga - Scopus Author ID - 57202750526
6.Mocanu Victor - Scopus Author ID - 57211479205
7.Moraru Victor - Scopus Author ID - 57003170700
8.Negură Petru - Scopus Author ID - 35799998400
9.Pahomii Irina - Scopus Author ID - 57217104444
10.Taşcă Mihai - Scopus Author ID - 57218918881

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 АЛИЕВА-МАМЕДОВА , Г., Бакинский Государственный Университет, Azerbaijan О некоторых аспектах внешнеэкономической торговли Турции со странами Ближнего и Среднего Востока. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 2(183), 58-52. ISSN 1957-2294.
2 BACRAU, A., University of Zurich, Elveţia Nuclear Ukraine: an american geostrategic policy. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 1(182), 71-61. ISSN 1957-2294.
3 BĂDILEANU, M., Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române, România, CIUMAC, S., dr., BĂLEANU, D., Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române, România Statul și corporațiile transnaționale – factori-cheie ai protecției mediului în condițiile globalizării. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 2(180), 44-29. ISSN 1957-2294.
4 ЧЕРВИНСКИЙ, А., Institutul de Filozofie, Academia Națională de Știința din Republica Belarus, Belarus Социоприродная динамика как объект философско-методологического исследования. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 3(184), 151-142. ISSN 1957-2294.
5 IOVAN, M., Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România Europeanul Alexandru Dimitrie Xenopol: viabilitatea concepției despre națiune și sentimentul național. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 1(182), 192-185. ISSN 1957-2294.
6 KOCHETKOV, V., Международный Славянский институт, Rusia Nature of law and modern constitutionalism in the context of the controversy of Boris Chicherin and Vladimir Solovyov. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 3(178), 125-114. ISSN 1957-2294.
7 МАРУСИНА, Е., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina Концептуальные особенности построения и бытия украинской образовательной системы в координатах доктрины модернизации духовной сферы общественной жизни страны.  . Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 3(178), 211-206. ISSN 1957-2294.
8 PINTILII, I., Universitatea Apollonia, România Integrarea pieței IT&C din România şi Republica Moldova într-o piață europeană puternică și coerentă. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), 224-221. ISSN 1957-2294.
9 ПОПОВИЧ, Н., Подольский государственный аграрно-технический университет, Ucraina, ПОПОВИЧ, Д., Компания «Marriott Internatoinal», Germania Антропологическое измерение культуры как предмет теоретико-методологического анализа. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 1(182), 127-112. ISSN 1957-2294.
10 SEBE, G., Universitatea din Bucureşti, România, MOVILEANU, V., Universitatea din Bucureşti, România Dezvoltarea dinamicii electorale în Republica Moldova. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 2(177), 80-68. ISSN 1957-2294.
11 ШИРОКАНОВ, Д., Institutul de Filozofie, Academia Națională de Știința din Republica Belarus, Belarus, БУСЛОВА, М., Белорусский Государственный Университет Физической Культуры, Belarus Философские категории в структуре познавательного процесса. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 3(184), 141-133. ISSN 1957-2294.
12 STRĂUŢIU, E., Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu, România Analiză și relații internaționale. Analiza relațiilor internaționale. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 2(183), 14-7. ISSN 1957-2294.
13 MORARU, V., dr.hab., SULAIMAN, R., Mardin Artuklu University, Turcia The issue of federalism in the political and scientific agenda of the Republic of Moldova. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 3(178), 43-27. ISSN 1957-2294.
14 SZAJCZYK, M., Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Polonia Priorities and challenges to the creation of sustainable societies in modern Europe. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 2(180), 68-58. ISSN 1957-2294.
15 TRABAL, P., Universite Paris Ouest Nanterre La Defense, Franţa Sociological surveys in the service of anti-doping policies. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 3(184), 86-79. ISSN 1957-2294.
16 VULPE, A., Școala de Studii Avansate a Academiei Române, România Oportunități generate de economia colaborativă în creșterea performanțelor sectorului agricol. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), 234-227. ISSN 1957-2294.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(182) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista%20Filosofie%20NR_1_182_anul%202020_tipar.pdf
Numărul 2(183) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista%20NR%202_183_2020.pdf
Numărul 3(184) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista%20NR%203_184__2020____.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: