IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-29 14:06
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10774446818891507
Volume44459412061
Total112149062210952

Vizualizări   993Descărcări   62

Conţinutul numărului de revistă

Dimensiunea filosofică a Relațiilor Internaționale 7-23

CZU: 1:32

Juc Victor
Dimensiunea virtuală a recrutării în organizațiile Teroriste 24-37

CZU: 323.285

Grosu Ruslana, Bubuioc Vasile
Инерционные факторы в опыте европейской интеграции Республики Молдова и Украины 38-49

CZU: 327(478+477):061.1EU

Роговая Галина
Provocările regimului democratic, sau cine are nevoie de democrație? 50-61

CZU: 321.7

Varzari Pantelimon
Copiii migranţilor moldoveni din Italia: particularităţi ale procesului de integrare 62-74

CZU: [314.15-053.2+323.15](478+450)

Moraru Victor, Cheianu-Andrei Diana, Deleu Ecaterina
Модель «урезанной демократии» в электоральном измерении 75-88

CZU: 321.72

Брага Лилия
Dimensiunea sociologică a clasei mijlocii în societatea Românească 89-103

CZU: 316.343.654(498)

Spătaru Tatiana
Restructurarea calendarului nașterilor și declinul Fertilității 104-114

CZU: 314.3(478)

Gagauz Olga, Grigoraş Ecaterina
Practici de achitare a pensiei de întreținere a copiilor de către părinții debitori în situație de divorț 115-123

CZU: 364.6:314.554

Chistruga-Sinchevici Inga
The most important political events of 2016 year in the view of the Republic of Moldova’s population 124-133

CZU: 316.334.3:323(478)

Mocanu Ion
Acribia în filosofia catalizată de societatea bazată pe cunoaștere 134-141

CZU: 101.1

Pascaru Ana
Titus Maiorescu: eforturi conjugate în vederea contracarării fenomenului formelor fără fond 142-152

CZU: 130.2

Troianowski Lidia
Teorii și practici juridice. Perspectiva unei metodologii interdisciplinare 153-161

CZU: 1:34+340.12

Ciobanu (Roşca) Rodica
Повышение моральной социальной ответственности журналистов 162-168

CZU: 070:174

Кузнецова Елена
Cărturarul transilvănean Timotei Cipariu –umanist european din secolul al XIX-lea 169-177

CZU: 821.135.1.09(092)+929(498)

Iovan Marţian
Alexei Mateevici: imperativul relevanței spiritual-naționale în publicația „Basarabia” 178-186

CZU: 821.135.1-1(478).09(092)

Troianowski Lidia
Obiective educaționale ale învățământului universitar jurnalistic 187-195

CZU: 378.14:070

Gribincea Zinaida
Factorii determinanți ai satisfacției de viață a tinerilor 196-204

CZU: 316.346.32-053.6

Boldișor (Carcea) Elena, Pahomii Irina
Factorii de influență ai fenomenului suicidar la copii 205-212

CZU: 316.62/.64-053.6

Cuşnir Liliana
Tratatele internaționale: de la aplicabilitate la aplicare 213-217

CZU: 341.24

Armaş Valentin
Гуманитарная деятельность послов доброй воли Организации Объединенных Наций 218-222

CZU: 327.7+341.123ONU

Druţă Ana
Recenzie: Migraţie, diaspora, dezvoltare: noi provocări şi perspective 223-224

CZU: 314.7+327.58

Cheianu-Andrei Diana
Doctorul Gheorghe Călcâi la 75 de ani 225-226

CZU: 001.89:316(478)(092)

Spătaru Tatiana
Profesorul Victor Juc la 50 de ani. Știința în contextul societății noastre 227-229

CZU: 32(478)(092)

Rotaru Tatiana
Doctorul Valeriu Mîndru la 60 de ani 230-231

CZU: 316(478)(092)

Caraman Iurie