IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-11 16:42
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole107755607111713507
Volume44508362138
Total112160690713851

Vizualizări   1653Descărcări   27

Conţinutul numărului de revistă

Afirmarea internațională a statului Republica Moldova: aspecte legislativ-normative și diplomatice 7-19

CZU: [327+342.1](478)+341.7

Juc Victor, Ceban Liubovi
Valorifi carea oportunităților de fortifi care a securității naționale a Republicii Moldova în contextul noilor replieri geopolitice în spațiul pontic 20-32

CZU: 327(478+4)+351.86(478)

Ungureanu Veaceslav
Глобальные процессы и образование 33-45

CZU: 316.74:37

Урсул Аркадий, Русанду Иoн
Extremism: definition, types and essential characteristics 46-57

CZU: 323.28+327

Ejova Cristina
Reflectarea în mass-media a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 58-66

CZU: 321.019.51:654.19:324(478)

Solomon Constantin
Puterea versus opoziția politică: alegerile locale generale din iunie 2015 67-72

CZU: 324(478)

Rusandu Ivan
The human security approach in the analysis of fundamentalism: political, cultural and bioethical aspects 73-83

CZU: 327

Sprincean Serghei, Krasnova Alina
The comparative analysis of the main laws of the Russian Empire of 1906 and the Constitution of the Russian Federation of 1993 84-95

CZU: 323.2:342.4(470)(091)

Kochetkov Vladimir
Opțiunile sociopolitice ale cetățenilor Republicii Moldova în contextul perspective de aderare la Uniunea Europeană 96-108

CZU: 316.334.3:321.019.5(478+4)

Mocanu Victor, Mocanu Ion
Speranța de viață sănătoasă – indicatorul integral de evaluare a sănătății populației 109-116

CZU: 303.5:614.2(478)

Gagauz Olga, Avram Cristina
Situația demografică în Republica Moldova și unele țări europene 117-128

CZU: 314.1(478+4)

Chistruga-Sinchevici Inga
Inocularea descentralizării axiologice în conceptul societate bazată pe cunoaștere 129-135

CZU: 130.2+165

Pascaru Ana
Ordinea socială: între individualism și pragmatism 136-144

CZU: 316.47

Ciobanu Rodica
Concepții fenomenologice în analiza imaginii 145-159

CZU: 165.62:77.08

Perciun Andrei
Общественное мнение в Aзербайджане в отношении биоэтических проблем 160-168

CZU: 316.653:614.253(479.24)

Мамедов Вугар, Каландарли Нигяр
Securitatea națională ca problemă politologică 169-177

CZU: [321+323](478)

Moraru Victor, Moraru Sergiu
Conceptualizarea securității din perspectiva relațiilor internaționale 178-194

CZU: 327

Sterpu Vladimir
Repere teoretico-metodologice applicate în cercetarea relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană 195-202

CZU: 327(478+4)

Gavriluţa Luminiţa
Geopolitică și energie: Europa în căutarea surselor alternative de energie 203-209

CZU: [327+620.91](4)

Viţă Iulian
Repartizarea timpului pentru educația și îngrijirea copiilor în familie 210-220

CZU: 316.356.2:37-053.2/.6

Bargan Natalia
Сopiii instituționalizați: cauze, consecințe, opțiuni de prevenire 221-230

CZU: 316.346.3:364.65-053.2/.6

Cuşnir Liliana
Societatea informaţională contemporană: provocări și valențe juridice 231-238

CZU: 004:[347.83+343.23]

Pintilii Ionel
Scientific contribution of medical scientists in middle ages in Azerbaijan 239-248

CZU: 615.89(479.24)(091)

Alakbarli Farid, Mammadov Vuqar, Bandaliyeva Aida
Mircea Vulcănescu: o analiză fenomenologică a dimensiunii românești a existenţei 249-260

CZU: 1(498)(092)+821.135.1.09(092)

Bobână Gheorghe
Demersul de afirmare a artei cu tendinţe sociale: C. Stere - R. Ionescu-Rion 261-270

CZU: 316.74:7

Troianowski Lidia
Recenzie: Raporturile dintre stat și societatea civilă în Republica Moldova în contextul realizării reformelor democratice. Chișinău: F.E.-P. „Tipografi a Centrală”, 2014. 248 p. 271-272

CZU: 321.7(478)

Moşneaga Valeriu
Recenzie: Stratificarea socială în condițiile transformării societății din Republica Moldova. Chișinău: F.E.-P. „Tipografi a Centrală”, 2014. 272 p. 273-275

CZU: 316.34(478)

Spătaru Tatiana
Recenzie: Descentralizarea axiologică în societatea bazată pe cunoaștere (aspecte filosofice). Chișinău: F.E.-P. „Tipografi a Centrală”, 2015. 216 p. 276-277

CZU: 323.172(478)

Ojovanu Vitalie, Juc Victor
Recenzie: Victor Juc. Silvia Mîtcu. Activități nemilitare ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord. Chișinău: F.E.-P. „Tipografi a Centrală”, 2015.160 p. 278-279

CZU: 327

Saca Victor