IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-01 21:53
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10774446958891507
Volume44459502061
Total112149064510952

Vizualizări   857Descărcări   14

Conţinutul numărului de revistă

Metode şi mijloace de studiu ale managementului ecologic 7-19
Capcelea Arcadie, Capcelea Valeriu, Rusandu Ivan
Conceptul de cultură organizaţională: general şi particular 20-38
Juc Victor, Ceacîr(Nistiriuc) Irina
Provocările şi implicaţiile democraţiei în societatea contemporană 39-48
Varzari Pantelimon
Barack Obama: capitalul de imagine al campaniei prezidențiale – 2012 49-59
Peru-Balan Aurelia
Нeзависимые кандидаты в депутаты как институт гражданского общества 60-70
Аникин Владимир
Istoriografia proceselor de constituire şi evoluţie a multipartidismului 71-81
Josanu Iurii
Dimensiunea axiologică a integrării europene a Republicii Moldova 82-90
Rusu Rodica
Политический технократизм вчера и сегодня: его плюсы и минусы на путях социально-политического прогресса 91-103
Варзарь Иван, Zaicenco Lilia
Diaspora moldovenească în Federaţia Rusă şi Italia: aspecte ale formării şi integrării 104-117
Cheianu-Andrei Diana
Politici de asistenţă socială a persoanelor de vîrsta a treia 118-126
Gribincea Tatiana
Asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul organizaţiilor autohtone prin prisma politicii Uniunii Europene 127-135
Bîrcă Alic
Formarea şi sporirea participării electorale: studiu istoriografic 136-153
Mocanu Ion
Impactul mass-mediei în educaţie 154-159
Paloşan Florin, Spiridon Gheorghe
Consolidarea imaginii organelor de drept în Georgia: lecţii pentru Republica Moldova 160-172
Manoli Mircea
Probleme sociale şi de integrare ale tineretului în cîmpul muncii 173-177
Saviţchi Corina
Consideraţii asupra strategiilor organelor securităţii statului din Republica Moldova privind combaterea terorismului internaţional 178-196
Busuncian Tatiana
Teoria actor-reţea 197-204
Krekeler Ruxanda
Региональные особенности стратификации в Mолдове 205-207
Bobcova Elena
К вопросу о соотношении некоторых понятий теории элит 208-210
Leontieva Olga
Cultura, civilizaţia şi reperele universal-axiologice – motive de gîndire creativă şi activitate politică a lui Vasile Goldiş 211-221
Iovan Marţian
Racordări spirituale la universul Hașdeean 222-227
Troianowski Lidia