IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-03 18:01
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10774530078950507
Volume44463242067
Total112149933111017

Vizualizări   1111Descărcări   16

Conţinutul numărului de revistă

Dimensiuni teoretico-metodologice şi aplicative ale managementului ecologic 7-16
Capcelea Arcadie, Rusandu Ivan, Capcelea Valeriu
Oportunitatea devenirii unei teorii a valorilor medicale 17-29
Ojovanu Vitalie
Puterea” Ştiinţei şi raţionalitatea acţiunii umane 30-39
Ciobanu (Roşca) Rodica
Probleme sociale privind procesele de dezvoltare a economiei şi creşterii solidarităţii în societatea moldavă 40-46
Timuş Andrei
Stratificarea socială după nivelul de trai: Percepţii ale populaţiei 47-54
Mîndru Valeriu
Кризис политического управления в современном молдавском обществе: Причины и тенденции 55-64
Блажко Владимир
O abordare sociologică a comunicării în grupuri şi organizaţii 65-77
Şimandan Matei
Viziuni asupra problemei globalizării culturale 78-84
Roşca Alexandru, Midrigan Pavel
Discriminarea – O provocare pentru societatea civilă din Republica Moldova în contextul integrării europene 85-97
Bordei Tatiana
Политический процесс и политическое участие в Республике Молдова 98-110
Брага Лилия
Сокращение штата украинских чиновников в контексте административной реформы (2010–2011 годы) 111-124
Matvienco Victor, Cerinico Igori
Edificarea relaţiilor internaţionale postrăzboi rece: Abordări istoriografice 125-144
Juc Victor
Reformele constituţionale şi instituţionalizarea regimurilor democratice în Europa postcomunistă 145-155
Josanu Iurii
Evoluţia speranţei de viaţă în Republica Moldova prin prisma schimbărilor structurii cauzelor de deces 156-164
Penina Olga
Integrarea socială a străinilor în Republica Moldova: Provocări, politici, practici sociale 165-171
Poalelungi Olga
Factorul politic şi evoluţia cadrului lingvistic şi al mass-mediei în Republica Moldova 172-179
Stepanov Georgeta
Rolul jurnalistului în construirea socială a realităţii 180-188
Criciu-Manolescu Mădălina Camelia
Conceptul de dialog la Mihail Bahtin 189-198
Cosmescu Alexandru
Instituţionalizarea şi evoluţia audiovizualului în Republica Moldova: Aspecte politico-juridice şi mediatice 199-208
Ceacîr (Nistiriuc) Irina
Orientări geopolitice ale reprezentanţilor principalelor etnii conlocuitoare în Republica Moldova 209-219
Gribinet Lilia
Региональные особенности миграции на постсоветском пространстве: Гендерный аспект 220-227
Miasnicova Natalia
Preocupări de filosofie în opera lui Alexandru Hâjdău (200 ani de la naştere) 228-237
Bobână Gheorghe
RECENZIE la cursul universitar Cultura politică. Curs de lecţii 238-238
Varzari Pantelimon