IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-29 18:05
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 3)58
  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole11357665591888254942
Volume47613122950
Total118282787121832

Vizualizări   1320Descărcări   36

Conţinutul numărului de revistă

Curins3-6
Opțiuni de consolidare a securității militare a Republicii Moldova în contextul extinderii amenințărilor asimetrice și hibride7-26

CZU: 355.02:323(478)

Juc Victor , Ungureanu Veaceslav
Евроинтеграционный курс Республики Молдова и Украины: объективные стимулы процесса27-34

CZU: 327(478+477)

Роговая Галина
Conflict technologies in post-soviet area: the challenges of hybrid war against Moldova35-55

CZU: 327.56(478+470)

Minzărari Dumitru
Descentralizarea – mecanism de realocare a autorității între nivelurile puterii publice (I)56-71

CZU: [323.172+351/354.071.6](478)

Cornea Sergiu
Unele incursiuni teoretice în studiul concepției securității umane72-85

CZU: 327.57

Sprincean Serghei
Опыт Европейского Союза в предупреждении и решении экологических конфликтов: Молдова – Украина – Беларусь86-92

CZU: 316.485.6:574(478+477+476)

Рустанович Людмила
Constituirea clasei mijlocii în Republica Moldova în contextul reformelor social-economice93-106

CZU: 316.343.654:338.24.021.8(478)

Mocanu Victor , Dumbrăveanu Andrei
Российский средний класс: реалии и тенденци107-123

CZU: 316.343.654(470)

Спатарь Татьана
Aspecte sociale ale vulnerabilităţii familiilor monoparentale. Cazul judeţului Arad124-141

CZU: 316.356.2:364.442(498)

Iovan Marţian , Oprea Maria
Teoria percepţiei la A. Spir și E. Husserl: similitudini și diferenţe142-151

CZU: 13+159.93

Cosmescu Alexandru
Интеллектуалы и студенчество: развитие взаимоотношений от теории к практике152-160

CZU: 316.344.32+316.344.34-057.87

Бойченко Михаил , Мирошниченко Дмитрий
Impactul globalizării asupra activității mass-mediei161-168

CZU: 316.77:070+321.019.5:659.3

Moraru Victor , Lescu Mihail
O lucrare a lui Dimitrie Cantemir în colecția Bibliotecii Naționale a Republicii Belarus169-176

CZU: 008:101.1:297

Felea Alina
Aspecte generale privind cultura organizațională în cadrul administrației publice177-185

CZU: 35.07:005.73

Ceacîr (Nistiriuc) Irina
Reflectarea radiofonică a realităţii politice: condiţii de principiu186-191

CZU: 32.019.51:654.19

Marcu Mariana
Опыт деятельности неправительственных организаций стран Европы в реализации социальной политики192-200

CZU: 061.2:304.42(4)

Хорозов Сергей
Recenzie: Valoroase elaborări în domeniul filosofiei antice şi medievale201-205

CZU: 14(38)

Ţapoc Vasile
Prevederi de politică externă în documentele programatice și activitatea partidelor politice din Republica Moldova. Chișinău206-207

CZU: 327(478)

Saca Victor
Recenzie: Igor Munteanu. Politici publice complexe. Tehnici și repere. Chișinău208-209

CZU: 32(478)

Sprincean Serghei
Doctorul habilitat Pantelimon Varzari la 70 de ani210-211

CZU: 32(478)(092)

Juc Victor , Rusandu Ion
Doctorul habilitat Gheorghe Bobână la 70 de ani212-213

CZU: 1(478)(092)

Juc Victor
Академику Аркадию Урсул – 80 лет214-217

CZU: 1(478)(092)

Цырдя Теодор
Doctorul Elena Balan la 75 de ani218-218

CZU: 32(478)(092)

Braga Lilia