IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-09 15:33
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (3 din 3)
  2018  (3 din 3)
  2017  (3 din 3)
  2016  (3 din 3)
  2015  (3 din 3)
  2014  (3 din 3)
  2013  (3 din 3)
  2012  (3 din 3)
  2011  (3 din 3)
  2010  (3 din 3)
  2009  (3 din 3)
  2008  (3 din 3)
  2007  (3 din 3)
  2006  (2 din 3)
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10132370513587450
Volume41184521199
Total10542555034786
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   466Descărcări   14

Conţinutul numărului de revistă

Curins 3-6
Opțiuni de consolidare a securității militare a Republicii Moldova în contextul extinderii amenințărilor asimetrice și hibride 7-26
Juc Victor, Ungureanu Veaceslav
Евроинтеграционный курс Республики Молдова и Украины: объективные стимулы процесса 27-34
Роговая Галина
Conflict technologies in post-soviet area: the challenges of hybrid war against Moldova 35-55
Minzărari Dumitru
Descentralizarea – mecanism de realocare a autorității între nivelurile puterii publice (I) 56-71
Cornea Sergiu
Unele incursiuni teoretice în studiul concepției securității umane 72-85
Sprincean Serghei
Опыт Европейского Союза в предупреждении и решении экологических конфликтов: Молдова – Украина – Беларусь 86-92
Рустанович Людмила
Constituirea clasei mijlocii în Republica Moldova în contextul reformelor social-economice 93-106
Mocanu Victor, Dumbrăveanu Andrei
Российский средний класс: реалии и тенденци 107-123
Спатарь Татьана
Aspecte sociale ale vulnerabilităţii familiilor monoparentale. Cazul judeţului Arad 124-141
Iovan Marţian, Oprea Maria
Teoria percepţiei la A. Spir și E. Husserl: similitudini și diferenţe 142-151
Cosmescu Alexandru
Интеллектуалы и студенчество: развитие взаимоотношений от теории к практике 152-160
Бойченко Михаил, Мирошниченко Дмитрий
Impactul globalizării asupra activității mass-mediei 161-168
Moraru Victor, Lescu Mihail
O lucrare a lui Dimitrie Cantemir în colecția Bibliotecii Naționale a Republicii Belarus 169-176
Felea Alina
Aspecte generale privind cultura organizațională în cadrul administrației publice 177-185
Ceacîr(Nistiriuc) Irina
Reflectarea radiofonică a realităţii politice: condiţii de principiu 186-191
Marcu Mariana
Опыт деятельности неправительственных организаций стран Европы в реализации социальной политики 192-200
Хорозов Сергей
Recenzie: Valoroase elaborări în domeniul filosofiei antice şi medievale 201-205
Ţapoc Vasile
Prevederi de politică externă în documentele programatice și activitatea partidelor politice din Republica Moldova. Chișinău 206-207
Saca Victor
Recenzie: Igor Munteanu. Politici publice complexe. Tehnici și repere. Chișinău 208-209
Sprincean Serghei
Doctorul habilitat Pantelimon Varzari la 70 de ani 210-211
Juc Victor, Rusandu Ivan
Doctorul habilitat Gheorghe Bobână la 70 de ani 212-213
Juc Victor
Академику Аркадию Урсул – 80 лет 214-217
Цырдя Теодор
Doctorul Elena Balan la 75 de ani 218-218
Braga Lilia