IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-21 08:55
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10774571749020507
Volume44465102067
Total112150368411087

Vizualizări   1006Descărcări   11

Conţinutul numărului de revistă

Elita politică moldovenească:între deziderate şi realitate 5-11
Rusandu Ivan, Varzari Pantelimon
Prezenţa Kantiană în filosofia românească 12-20
Isac Dumitru
Dimensiunea filosofică a categoriei„Tradiţie” şi funcţiile ei sociale 21-30
Capcelea Valeriu, Bobîna Gheorghii
Consideraţii privind modalităţile dominante ale definirii sectorului trei 31-35
Roşca Alexandru, Zavtur Alexandru
Зароастрийская традиция 36-46
Matveev Veaceslav, Bobîna Gheorghii
Потенциал музыки как средство воздействия на человека 47-53
Egorova Alina, Vasilescu Grigore
Statutul ontologic al ştiinţei relaţiilor internaţionale 54-59
Juc Victor
Liberalităţile în dreptul succesoral: realităţi şi perspective 60-72
Cojocari Eugenia, Merişescu Anica
Statutul juridic al organizaţiei internaţionale 73-77
Chirtoacă Natalia, Chirtoacă Leonid
Drepturile sindicale fundamentale ale cetăţenilor. Aspecte teoretice 78-83
Potîngă Alexei
Aspecte juridico-penale ale noţiunii „Spălarea banilor“ 84-90
Tîşcul Iurie, Gheorghiţă Mihai, Friptuleac Grigore
О некоторых проблемах прекращения индивидуальных трудовых договоров по инициативе работодателя за нарушение трудовой дисцыплины 91-102
Сосна Борис, Игнатьев Василий
Рассмотрение споров Европейским судом по правам человека 103-109
Сосна Александр
Semnificaţia instituţionalizării cercetărilor din domeniul filosofiei în contextul societăţii moldoveneşti 110-116
Pascaru Ana
Secţia sociologie:retrospectivă, actualitate, perspective 117-121
Călcîi Gheorghe, Timuş Andrei
Secţia ştiinţe politice: retrospectivă şi actualitate 122-127
Braga Lilia, Balan Elena
Centrul de cercetări medicale şi socio-demografice ale familiei 128-131
Paladi Ion, Gagauz Olga
Potenţialul teoretico-metodologic al sinergeticii pentru ştiinţa contemporană 132-135
Prisac Igor
Grefarea terminologică a conceptului Sine: fuziunea interdisciplinară 136-143
Dodu-Savca Carolina, Juc Victor
Petru Rumleanschi. Societatea postmodernă: probleme filosofice şi metodologice actuale. - Chişinău, 2006 144-148
Rusandu Ivan
Unele considerente privind abordarea problemei adaptării populaţiei alolingve a Republicii Moldova la mediul etnic autohton 149-152
Saca Victor, Varzari Pantelimon
Nicolae Spătarul Milescu – modern la 370 de ani 153-155
Troianowski Lidia
Filosofia şi perspectiva umană 156-156
V. Ermuratschi: segmente ale creaţiei (1905-1983) 157-165
Troianowski Lidia