Fundamentarea legală a procesului decizional din cadrul Administraţiei Publice Locale a Republicii Moldova: reflecții analitice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
78 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-28 16:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
352:342.924(478) (1)
Administrația de nivel inferior. Administrație locală. Administrație municipală. Autorități locale (243)
Drept administrativ (901)
SM ISO690:2012
SACA, Victor; SOLOMON, Oleg. Fundamentarea legală a procesului decizional din cadrul Administraţiei Publice Locale a Republicii Moldova: reflecții analitice. In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 3(178), pp. 83-93. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 3(178) / 2018 / ISSN 1957-2294

Fundamentarea legală a procesului decizional din cadrul Administraţiei Publice Locale a Republicii Moldova: reflecții analitice

Legal fundamentation of the decision-making process in the Local Public Administration of the Republic of Moldova: analytical reflections


CZU: 352:342.924(478)
Pag. 83-93

Saca Victor1, Solomon Oleg2
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Ministerul Apărării al RM
 
Disponibil în IBN: 26 decembrie 2018


Rezumat

Procesul de elaborare, adoptare şi implementare a deciziilor reprezintă activitatea de bază din cadrul organizaţiilor. In cadrul administraţiei publice, eficienţa şi eficacitatea autorităţilor la fel depind de calitatea deciziilor adoptate şi implementate. De aceea, existenţa unui proces decizional calitativ este foarte importantă pentru orice autoritate administrativă, inclusiv locală, care se vrea a fi una modernă. In acest articol vom studia şi analiza prin prisma legală procesul decizional din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale. Vom analiza dacă actualul cadru legislativ naţional este suficient şi bine construit, pentru ca autorităţile publice locale să desfăşoare procese decizionale raţionale, transparente şi participative.

Decision-making process is the most important activity within the organisations. In the public administration the efficiency and effectiveness of the activity of authorities also depends on the quality of the decisions taken and implemented. Therefore, having a good decisionmaking process is very important for every administrative authority, including local, which pretends to be a modern one. In this article we are going to study and analyse the decisionmaking process of local public administration through legal framework. So, we’ll find out if the actual national legal framework is sufficient and well build for local public authorities to develop rational, transparent and participative decision-making process.

Cuvinte-cheie
administraţie publică, autorităţi, administraţie publică locală, proces decizional, eficient, calitativ, elaborare, participare,

eficace, transparent, adoptare, implementare.