IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-21 13:16
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 3)23
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10363865097141470
Volume42428211874
Total10784293309015

Vizualizări   1210Descărcări   18

Conţinutul numărului de revistă

Cuprins 3-6
Глобализация и устойчивое развитие_политический аспект 7-21

CZU: 327:339.9

Урсул Аркадий, Жук Виктор, Русанду Иoн
Impactul reconfigurarilor geopolitice din Europa de Sud-Est asupra securitatii nationale a Republicii Moldova 22-38

CZU: 327+355.02(478)

Ungureanu Veaceslav
Statutul de neutralitate permanenta a Republicii Moldova in lumina elaborarilor academice 39-47

CZU: 327(478)

Grosu Ruslana
Dialogul interetnic si cooperarea regionala in contextul modernizarii democratice a Republicii Moldova 48-57

CZU: 323.15:316.77(478)

Balan Elena
Securitatea nationala a Republicii Moldova - deziderat al societatii modern 58-65

CZU: [327+355.02](478)

Gaiciuc Victor
Importanta rolului societatii civile in combaterea spalarii banilor publici 66-78

CZU: 316.334.2(478)

Busuncian Tatiana, Cerga Irina, Busuncian Elena
Situatia sociopolitica din Republica Moldova in viziunea protestatarilor, expertilor si a populatiei 79-87

CZU: 316.334.3:321(478)

Mocanu Victor, Mocanu Ion
Prioritatile de baza ale rationalizarii vietii social-economice a tarii 88-91

CZU: 316.334.3:321(478)

Timuş Andrei
Probleme metodologice ale studierii sociologice a elitelor sociale 92-104

CZU: 316.342

Spătaru Tatiana
Max Nordau: Dispozitii estetice fin de siècle 105-115

CZU: 17.0

Troianowski Lidia
Definirea si descrierea ca practici discursive in filosofie 116-124

CZU: 111

Cosmescu Alexandru
Puterea_intre moral si juridic 125-135

CZU: 17.02

Ciobanu Rodica
Identitatea jurnalismului social din perspectiva problematicii abordate 136-146

CZU: 316.77:070.11

Moraru Victor, Stepanov Georgeta
Structura paradigmatica a evolutiei metafilosofiei 147-153

CZU: 111

Idjilov Roman
Premise privind abordarea migratiei cetatenilor moldoveni din Italia din perspectiva generatiilor secunde 154-160

CZU: 314.74:316.4.063.3

Deleu Ecaterina
Sfera publica si dimensiunea politica a opiniei publice: indici conceptuali 161-168

CZU: 32.019.5

Tofan Eugenia
Discursul politic_aspecte ale interrelationarii dintre argumentare si modalizare 169-176

CZU: 32.019.5:808.5

Ciumacenco Valentina
Reflectii teoretice despre jocul didactic cu functie de strategie universitara 177-183

CZU: 378.013+316.74:37

Staver Angela, Sadovei Larisa
Incursiuni in conceptualizarea competenţei de comunicare stiinţifică publică 184-194

CZU: 316.77:001.817+378.2

Balaşa Olesea, Sadovei Larisa
Strategia învăţării pe bază de proiect - condiţia eficienţei învăţămîntului simultan 195-202

CZU: 37.013.42

Briţchi Aliona
Federalism: oportunitatea interpretării politologice 203-206

CZU: 321.7+323.172

Sulaiman Rafic
Этапы формирования от СБСЕ к ОБСЕ 207-216

CZU: 327.36

Горбатюк Марина
Formation of sources of law governing civil moral relations 217-222

CZU: 321.7:342.72/.73(477)

KRYVOVIAZ Olga
Concepţia lui Eugeniu Speranţia despre rolul ideologiilor în legiferarea și realizarea dreptăţii 223-231

CZU: 316.334.4+340.12

Iovan Marţian
Victor Juc. Securitatea națională și politica externă ale Republicii Moldova în contextul transformărilor structurale de sistem postrăzboi rece 232-232

CZU: [355.02+327](478)

Saca Victor
Georgeta Stepanov. Jurnalismul social: aspecte definitorii 233-235

CZU: 316.77:070.41

Tacu Mariana
Andrei Dumbrăveanu. Informarea vs. manipularea electoratului 236-236

CZU: 32.019.51:324

Marinescu Constantin
Profesorul Tudor VÎRȚANU – filosof și poet 237-237

CZU: 1(478)(092)

Juc Victor