IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-15 20:37
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10774572099020507
Volume44465132067
Total112150372211087

Vizualizări   1384Descărcări   23

Conţinutul numărului de revistă

Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul geopolitic european 9-10
Oportunităţi şi alternative de consolidare a securităţii naţionale a Republicii Moldova 11-19
Juc Victor
Securitatea statelor mici din sud-estul Europei 20-27
Moştoflei Constantin
Ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa securităţii în zona extinsă a mării negre 28-36
Iftode Florin
Interesul naţional al Republici Moldova în contextul extinderii Uniunii Europene 37-42
Saca Victor
Riscuri şi ameninţări în adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova 43-48
Josanu Iurii
Reflecţii asupra asigurării securităţii naţionale a Republicii Moldova 49-57
Ungureanu Veaceslav
Reformarea sectorului de securitate naţională a Republicii Moldova din perspectiva ameninţărilor şi vulnerabilităţilor 58-64
Varzari Vitalie
Securitatea naţională în viziunea partidelor politice din Republica Moldova 65-70
Bodiu Dorian
Securitatea naţională Versus securitatea intereselor de grup 71-75
Berbeca Veaceslav
Unele aspecte asupra noţiunii de securitate 76-81
Merlan Rodica
Riscuri şi provocări pentru securitatea naţională a Republicii Moldova în „Era” globalizării 82-85
Moraru Sergiu
Securitatea spaţiului informaţional – componentă a securităţii statului 86-90
Barba Ludmila
Dilema securităţii în era nucleară: scutul antirachetă şi neutralitatea Republicii Moldova 91-97
Ţugui Eduard
Promovarea reformelor democratice în contextul cooperării Republica Moldova – NATO 98-103
Grosu Vitalie
Activitatea nemilitară NATO: preliminarii conceptuale 104-107
Mitcu Silvia
Securitatea ecologică a statelor în condiţiile globalizării 108-111
Galin-Corini Vlad
Aspecte politice şi bioetice ale problematicii biosecurităţii 112-121
Sprincean Serghei
Aspecte ale securităţii sociale a lucrătorilor migranţi din Republica Moldova: între prezent şi viitor 122-128
Poalelungi Olga
Elita politică din Republica Moldova: tendinţe spre realizare şi modernizare 129-135
Varzari Pantelimon
Cooperarea transfrontalieră a Republicii Moldova în cadrul euroregiunilor: realizări şi perspective 136-142
Sveţ Ala
Rezultatele României în utilizarea fondurilor Phare: lecţii pentru Republica Moldova privind absorbţia fondurilor comunitare 143-151
Marchis Gabriela
Asigurarea drepturilor minorităţilor etnice –condiţie indispensabilă în consolidarea democraţiei 152-155
Balan Elena
Rolul societăţii civile în democratizarea instituţională în contextul politicii europene de vecinătate 156-162
Tăbîrţă Ion
Dezvoltarea serviciilor de educaţie extrafamilială şi activitatea economică a femeii în contextul natalităţii scăzute 163-169
Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana
Security nexus in the light of foreign economic policy 170-176
Şoimu Oxana
Как принарастить этносоциополитическую безопасность жизни в многонародной стране? 177-185
Варзарь Иван
Взаимодействие государства и гражданского общества как фактор укрепления безопасности Молдовы 186-192
Аникин Владимир
Англоязычные эксперты о внутренних вызовах и угрозах безопасности Республики Молдова 193-198
Земба Татиана
Европейские ценности как основа устойчивого развития в Республике Молдова 199-204
Брага Лилия
Моральная консолидация как средство обеспечения национальной и международной безопасности 205-211
Роговая Галина
Внешнеполитическая электоральная легитимация власти в Республике Молдова в контексте национальной и общеевропейской безопасности 212-217
Iuriiciuc Evghenia
Республика Молдова и Украина в региональном сотрудничестве черноморского бассейна 218-222
Burdiac Vera
Расширение Европейского Союза во внешней политике лейбористского правительства Великобритании (на примере расширения ЕС 2004 г.) 223-228
Cerinico Igori
Влияние интеграционных процессов на развитие социальной сферы Pеспублики Беларусь 229-234
Mironova Tatiana
Rezoluţia Сonferinţei ştiinţifice internaţionale „Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul geopolitic european”, Chişinău, 8 octombrie 2010 235-236