IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-02 16:21
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10774564188987507
Volume44464802067
Total112150289811054

Vizualizări   178Descărcări   63

Conţinutul numărului de revistă

Analiză și relații internaționale. Analiza relațiilor internaționale

7-14

CZU: 327

Străuţiu Eugen

Politica externă a Republicii Islamice Iran: între relațiile cu actorii-cheie ai scenei politice globale și ponderea sa în mediul regional de securitate

15-31

CZU: 327(55)

Grosu Ruslana

Православная церковь в светском государстве: ситуация Республики Молдова и Украины (III)

32-51

CZU: 322(478+477)

Роговая Галина

О некоторых аспектах внешнеэкономической торговли Турции со странами Ближнего и Среднего Востока

52-58

CZU: [327+339.54](560+5-15)

Алиева-Мамедова Гюнель

Democrația, rezistența instituțiilor statale și opoziția politică în condițiile pandemiei COVID-19 în Republica Moldova: analiză și sinteză

59-70

CZU: 323(478)

Rusandu Ivan

Serviciul militar în rezervă - actualitatea și perspectiva pentru Republica Moldova

71-86

CZU: 355.21(478)

Coropcean Ion

Securitatea informațională a Republicii Moldova în contextul proceselor geopolitice actuale

87-103

CZU: 327(478)

Lescu Mihail

Deconcentrarea serviciilor statului - premisă de modernizare a prestării serviciilor și facilitare a descentralizării puterii

104-110

CZU: 323.172+352/354.072.1

Ţap Iurie

Transformări de stratificare și de coeziune socială în trei decenii de suveranitate a Republicii Moldova

111-124

CZU: [316.443+316.64](478)

Mocanu Victor, Dumbrăveanu Andrei, Mocanu Angela

Republica Moldova în contextul integrării europene

125-135

CZU: [316.648+327](478+4)

Mîndru Valeriu

Solidaritatea umană - produs emanat de inteligența individuală și conștiința colectivă

136-148

CZU: 316.334.2+316.64

Dumbrăveanu Andrei

O privire analitică asupra situației pieței forței de muncă din Republica Moldova

149-166

CZU: 331.522.4(478)

Cotelnic Valentina

Refracția fi losofică a problemelor din societate în două decenii de secol XXI

167-177

CZU: 1:316.3”XXI”

Pascaru Ana

Stratifi carea obiectului experienței vizuale în contextul digitalizării comunicării umane

178-187

CZU: 165.62

Perciun Andrei

Estetica totalitarismului: realismul socialist - proiectul ideologic al puterii (II)

188-209

CZU: 165.745+111.852

Troianowski Lidia

Noi perspective în epistemologiile raţionaliste din sec. XX

210-224

CZU: 165.1/.8

Inglis Iulia

Alexandru Babii și Grigorii Berghiner: reversul mitului despre om

225-230

CZU: 141.32

Troianowski Lidia

Veaceslav Ungureanu. Redimensionarea arhitecturii geopolitice a sistemului internațional postrăzboi rece: adversități geostrategice și replieri de securitate. Chișinău: ÎS FEP „Tipografi a Centrală”, 2020. 236 p.

231-234
Ejova Cristina

Maria Diacon. Politica educațională și de formare profesională a Uniunii Europene. Chișinău: ÎS FEP „Tipografi a Centrală”, 2020. 152 p.

235-236
Constantinov Valentin

Лилия Брага. Политическая культура в Республике Молдова. Chișinău: ÎS FEP «Tipografi a Centrală», 2020. 336 c.

237-238
Варзарь Пантелимон

Vladimir Sterpu. Contribuții ale organizației internaționale Interpol la asigurarea securității. Cazul Republicii Moldova. Chișinău: ÎS FEP „Tipografia Centrală”, 2020. 216 p.

239-241
Rusandu Ivan