IBN
Închide
Troianowski Lidia Leontii
Cuvinte-cheie (95): aesthetics (3), art with tendency (2), poporanism (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 44. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 5

Aesthetic-spiritual views in contemporary Romanian thought in late 19th – early 20th century
Troianowski Lidia
Institutul de Istorie
Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-75-1.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepții estetico-spirituale în gândirea românească contemporană la intersecția sec. XIX-XX
Troianowski Lidia
Institutul de Istorie
Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-75-1.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discursul memoriei în contextul sociocultural contemporan
Troianowski Lidia
Institutul de Istorie
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea în orizontul preocupărilor teoretice ale secolului XX
Troianowski Lidia
Institutul de Istorie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria sincronismului în contextul discursului spiritual-estetic loveniscian
Troianowski Lidia
Institutul de Istorie
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Alexandru Babii: contribuții la valorifi carea operei cantemirene
Troianowski Lidia
Institutul de Istorie
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Binomul „tradiție - inovație” în contextul proceselor modernizării
Troianowski Lidia
Institutul de Istorie
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(178) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicolae Iorga: pledoarii pentru o modernizare edificată pe fondul național
Troianowski Lidia
Institutul de Istorie
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele dezvoltării durabile în condițiile crizei globală: riscuri și provocări
Troianowski Lidia
Institutul de Istorie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Alexei Mateevici: imperativul relevanței spiritual-naționale în publicația „Basarabia”
Troianowski Lidia
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat Ana Pascaru la 65 de ani
Troianowski Lidia
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realitățile lumii lichide din perspectiva filosofiei sociale a lui Anthony Giddens
Troianowski Lidia
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 February, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Titus Maiorescu: eforturi conjugate în vederea contracarării fenomenului formelor fără fond
Troianowski Lidia
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-24. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Condiţia artistului în contextul imperativului artei militante: C. Dobrogeanu-Gherea
Troianowski Lidia
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(170) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 May, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expansiunea esteticului - dimensiune prolifică a contemporaneității
Troianowski Lidia
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(172) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garabet Ibrăileanu: pledoarii pentru o literatură adevărată
Troianowski Lidia
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(172) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Constantin Stere - captiv de limitele esteticii poporaniste
Troianowski Lidia
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(167) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 July, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Stere – Oscar Wilde: conjugând preceptele artei
Troianowski Lidia
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 17 July, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demersul de afirmare a artei cu tendinţe sociale: C. Stere - R. Ionescu-Rion
Troianowski Lidia
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(168) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 12 December, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Max Nordau: Dispozitii estetice fin de siècle
Troianowski Lidia
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(169) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 50