Constantin Stere – Oscar Wilde: conjugând preceptele artei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
813 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-05 16:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[7.01:111.852+82:111.852](478+417) (1)
Estetică. Filozofie. Gust. Teoria artei în general (74)
Metafizică (69)
Literatură (2400)
SM ISO690:2012
TROIANOWSKI, Lidia. Constantin Stere – Oscar Wilde: conjugând preceptele artei . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2015, nr. 2(37), pp. 41-46. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Constantin Stere – Oscar Wilde: conjugând preceptele artei

CZU: [7.01:111.852+82:111.852](478+417)
Pag. 41-46

Troianowski Lidia
 
Institutul de Istorie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 17 iulie 2015


Rezumat

În articol se cercetează demersul de speță estetică în abordarea lui C. Stere – ideologul poporanismului, adeptul concepției artei cu tendințe sociale comparativ cu principiile teoriei artei pure promovate de O. Wilde. Se analizează diferențele ideatice ale concepției estetice proprie celor doi teoreticieni cu privire la rolul, locul și menirea artei.

The paper analyzes the aesthetic approach of C. Stere, the ideologist of poporanism, an adept of the conception according to which art needs to have social tendencies, in comparison with the principles of pure art theory, promoted by O. Wilde. It analyzes the ideological differences of the two theoreticians’ aesthetic conception regarding the role, place and purpose of art.

Cuvinte-cheie
teorie estetică, estetism, poporanism, artă cu tendințe sociale, artă pură.