IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-01 23:06
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10774518758943507
Volume44462802066
Total112149815511009

Vizualizări   1259Descărcări   45

Conţinutul numărului de revistă

Relaţiile de colaborare dintre Republica Moldova și statele ex-sovietice din spaţiul Islamic 7-29

CZU: 327(478)

Juc Victor, Grosu Ruslana
Geneza organismului militar: dimensiunea conceptuală 30-48

CZU: 355

Manolache Constantin
Международно-правовое признание Республики Южный Судан: итоги, особенности процесса и политические риски 49-56

CZU: [323+327](624.4)

Осипова Светлана
Relația dintre putere și opoziție în Republica Moldova 57-75

CZU: [323+328](478)

Enciu Nicolae, Rusandu Ivan
Conexiunea dintre identitatea civică, identitatea etnică și societatea civilă în contextul desfășurării reformelor democratice 76-88

CZU: 321.7+323.15

Balan Elena
Гражданская культура и эффективность демократии в Республике Молдова 89-100

CZU: [316.42+321.7](478)

Брага Лилия
Politica socială necesită să reflecte realitatea vieții 101-107

CZU: 316.4+316.653

Timuş Andrei
Consumul de producţie teatrală și categoriile de public 108-115

CZU: 316.613+7.03

Caraman Iurie, Stan Renata
Statul și remedierea stratificării economice 116-125

CZU: 316.342.6

Cobzac Iosif
Analiza și aprecierea nivelului de percepţie a riscurilor de mediu de către întreprinderile poluatoare din Republica Moldova 126-135

CZU: 504.03

Rabosapca Irina
Социальный капитал как фактор политической стратификации в современном молдавском обществе 136-151

CZU: 316.443:323(478)

Блажко Владимир
Immanuel Kant și începuturile filosofiei românești moderne 152-163

CZU: 14

Bobână Gheorghe
Disputa facultăţilor: demersul Kantian pentru supremaţia filosofiei 164-171

CZU: 14

Troianowski Lidia
Aspecte identitare în dialogul cultural dintre migranţi și reprezentanţii societăţii de adopţie 172-179

CZU: 325

Pascaru Ana, Roşca Mariana
Convergenţe moral-juridice în conţinutul ultimului cuvânt 180-189

CZU: 316.334.4

Ciobanu Rodica
Evaluarea procesului de înfăptuire a dreptăţii – ca valoare supremă a sistemului judiciar 190-210
Iovan Marţian
Geopolitica Mării Negre: sinergii de valori și interese 211-220
Popilevschi Dumitru
Pluralismul politic-condiţie sine qua non a guvernării democratice 221-230
Băbălău Ana
Concept, aspecte definitorii şi forme ale violenţei in familie 231-241
Stratulat Valentina
Societatea civilă – scut în apărarea drepturilor omului 242-253
Morozan Nicoleta
Similitudini și diferenţe în evoluţia culturii muzicale. Studiu de caz: Republica Moldova 254-262
Rusu Mihaela
Future translators training by means of interactive techniques 263-266
Shyba Alexandra
Социологические основы проведения oбразовательного аудита ВУЗa 267-276
Горбов Владислав
Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei și medicinei 277-279
Căldare Dumitru
Constantin Micu-Stavila sau voluptatea recluziunii. O (re)amintire la centenar 280-284
Dănilă Ioan
Tranziţia moldovenească în vizorul știinţelor politice 285-286
Varzari Pantelimon
Vasile Ţapoc la 75 de ani 287-289
Juc Victor, Coandă Svetlana, Rusandu Ivan