IBN
Închide
Băbălău Ana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2015 - 1

Guvernarea minoritară în Republica Moldova din perspectiva comparativă
Băbălău Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 5 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Pluralismul politic-condiţie sine qua non a guvernării democratice
Băbălău Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(166) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 January, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu privind diminuarea anxietății școlare la elevii mici in condiții experimentale
Racu Iulia , Băbălău Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Practica psihologică modernă
2014. . ISBN 978-9975-46-231-0.
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformarea instituţională – componentă indispensabilă a democratizării societăţilor postcomuniste
Băbălău Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(67) / 2014 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 4 November, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4