IBN
Închide
Grosu Ruslana
Cuvinte-cheie (79): Middle East (3), neutrality (2), foreign policy (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Florin Tudose. Devis Grebu. PSIHOPOLITICA. Tratat de psihopatologie socială ilustrat cu 100+1 dalmațieni ai politicii românești
Grosu Ruslana
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica externă a Republicii Islamice Iran: între relațiile cu actorii-cheie ai scenei politice globale și ponderea sa în mediul regional de securitate
Grosu Ruslana
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(183) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Spre dialogul intercivilizațional prin educație interculturală
Grosu Ruslana12
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 28 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele stereotipuri în politica externă a Republicii Moldova pe coordonata relațiilor cu actori din arealul geopolitic musulman
Grosu Ruslana12
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Abordarea holistică a fenomenului cooperării prin prisma relațiilor Republicii Moldova cu Republica Azerbaidjan în contextul transformărilor de sistem postrăzboi rece
Juc Victor, Grosu Ruslana
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 2 December, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Asigurarea securității statelor ex-neutre în perioada post-neutralitate: între oportunități și constrângeri
Grosu Ruslana
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-2-9.
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea virtuală a recrutării în organizațiile Teroriste
Grosu Ruslana1, Bubuioc Vasile2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Conceptul de neutralitate elucidat în elaborările știinţifice ale unor autori din Occident
Grosu Ruslana
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(170) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 May, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premisele apariției organizației teroriste „Statul Islamic”
Grosu Ruslana
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(172) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Statutul de neutralitate permanenta a Republicii Moldova in lumina elaborarilor academice
Grosu Ruslana
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(169) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Relaţiile de colaborare dintre Republica Moldova și statele ex-sovietice din spaţiul Islamic
Juc Victor, Grosu Ruslana
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(166) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 January, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subsistemele regionale din Orientul Mijlociu în abordările teoretico-metodologice din Federaţia Rusă
Juc Victor, Grosu Ruslana
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Administrarea Publică
Nr. 3(83) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 3 October, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformările structural - sistemice din arealul islamic: studiu istoriografic
Grosu Ruslana
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(165) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 14 July, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Şcoala de vară internațională a tinerilor istorici din țările csi cu genericul 20 ani de la constituirea CSI: moștenire istorică și culturală
Grosu Ruslana
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(88) / 2011 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 1 July, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Actualitatea problemelor cu privire la statutul femeii în islam prin prisma abordării comparative: între tradiţie şi realitate
Grosu Ruslana
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geneza mişcărilor şi curentelor politice şi confesionale din statele islamice arabe şi non-arabe în geopolitica contemporană
Grosu Ruslana
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Abordarea teoretico-conceptuală a noţiunii de „Arabitate” prin prisma realităţilor proprii islamului
Grosu Ruslana
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lumea islamică ca unitate diferenţiată în cadrul comunităţii internaţionale contemporane
Grosu Ruslana
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3 / 2009 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 4

Cadrul juridic al relaţiilor Republicii Moldova cu Republica Turcia
Grosu Ruslana
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2008 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţiile prioritare ale politicii externe a turciei ca fenomen de nouă orientare în comunitatea internaţională
Grosu Ruslana
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2008 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24