IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-01 13:06
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10774531168950507
Volume44463302067
Total112149944611017

Vizualizări   1001Descărcări   50

Conţinutul numărului de revistă

Teorii postmoderniste ale relaţiilor internaţionale 7-23

CZU: 327

Juc Victor
Taxonomia imaginii omului politic.Charisma: O abordare actualizată a statului –spectacol de R.G.Schwartzenberg 24-34

CZU: 32.019.5+324

Peru-Balan Aurelia
Interferenţe bioetice în abordarea sistemică a problematicii transnistrene 35-45

CZU: 323.2(478)+327

Sprincean Serghei
Религиозные организации как субъекты гражданского общества в Республике Молдова 46-53

CZU: 322(478)

Роговая Галина
Российская элита и конституция 1993 года 54-70

CZU: 316.344.42:(470)

Кочетков Владимир
Opiniile cetăţenilor Republicii Moldova în ajunul scrutinului parlamentar din 2014 71-83

CZU: 316.653:324(478)

Mocanu Victor, Dumbrăveanu Andrei
Aspecte ale culturii de consum din Republica Moldova 84-91

CZU: 316.7(478)

Caraman Iurie
Stratificarea socială: evoluţii ale nivelului de trai 92-99

CZU: 316.343(478)

Mîndru Valeriu
Îmbătrînirea forţei de muncă şi rezervele de consolidare a efectivului braţelor de muncă 100-110

CZU: [314.15+331.5](478)

Pişcenco Marina, Gagauz Olga, Penina Olga
Pregătirea profesională a potenţialului uman şi echitabilitate de gen pe piaţa muncii 111-121

CZU: 331.548+305-055

Buciuceanu-Vrabie Mariana
Conflictul dublu al valorilor: între globalizare şi tradiţie 122-131

CZU: 130.2

Troianowski Lidia
Excperienţa trăită a distragerii:o analiză fenomenologică 132-140

CZU: 165.62

Cosmescu Alexandru
Социально-нормативное значение культуры для человеческой коммуникации 141-147

CZU: 130.2:316.77

Попович Николай
Пострелигия как феномен постмодерна 148-158

CZU: 111.81+130.3

Товбин Кирилл
Securitatea informaţională ca o condiţie a libertăţii 159-165

CZU: 323.2(478)

Moraru Victor, Moraru Sergiu
Responsabilitatea socială a comunicării mediatice 166-172

CZU: 005.35:316.77:070

Lescu Mihail
Libertatea de exprimare şi valenţele deciziei politico-manageriale 173-181

CZU: [323.2+316.77:070](478)

Moraru Diana, Tacu Mariana
Evoluţia statelor neutre din Europa în cadrul sistemului internaţional bipolar 182-192

CZU: 327(4)

Mija Valeriu
Repubca Moldova în profilul global al remitenţelor 193-200

CZU: [331.556.4:336.7+323.2](478)

Tatar Marina
The political interferences of the federalism 201-204

CZU: 321.011

Sulaiman Rafic
Competenţa instanţelor de judecată în materie de contencios administrativ 205-211

CZU: 342.9

Tomuleţ Călin
The Republic of Moldova and the economic consequences of the current demographic dynamics 212-215

CZU: [314.15+338.22](478)

Duca Daniela
Ţurcan Nelly. Comunicarea ştiinţifică în contextul accesului deschis la informaţie 216-219

CZU: 001.89:316.77

Spătaru Tatiana
„Dialogul Civilizaţiilor” 220-221
Moraru Victor
Academicianul Alexandru Roşca octogenar 222-223

CZU: 1(478)(092)

Moraru Victor, Juc Victor