IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-22 11:10
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (3 din 3)
  2018  (3 din 3)
  2017  (3 din 3)
  2016  (3 din 3)
  2015  (3 din 3)
  2014  (3 din 3)
  2013  (3 din 3)
  2012  (3 din 3)
  2011  (3 din 3)
  2010  (3 din 3)
  2009  (3 din 3)
  2008  (3 din 3)
  2007  (3 din 3)
  2006  (2 din 3)
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10132379173605450
Volume41185651200
Total10542564824805
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   484Descărcări   42

Conţinutul numărului de revistă

Teorii postmoderniste ale relaţiilor internaţionale 7-23
Juc Victor
Taxonomia imaginii omului politic.Charisma: O abordare actualizată a statului –spectacol de R.G.Schwartzenberg 24-34
Peru-Balan Aurelia
Interferenţe bioetice în abordarea sistemică a problematicii transnistrene 35-45
Sprincean Serghei
Религиозные организации как субъекты гражданского общества в Республике Молдова 46-53
Роговая Галина
Российская элита и конституция 1993 года 54-70
Кочетков Владимир
Opiniile cetăţenilor Republicii Moldova în ajunul scrutinului parlamentar din 2014 71-83
Mocanu Victor, Dumbrăveanu Andrei
Aspecte ale culturii de consum din Republica Moldova 84-91
Caraman Iurie
Stratificarea socială: evoluţii ale nivelului de trai 92-99
Mîndru Valeriu
Îmbătrînirea forţei de muncă şi rezervele de consolidare a efectivului braţelor de muncă 100-110
Pişcenco Marina, Gagauz Olga, Penina Olga
Pregătirea profesională a potenţialului uman şi echitabilitate de gen pe piaţa muncii 111-121
Buciuceanu-Vrabie Mariana
Conflictul dublu al valorilor: între globalizare şi tradiţie 122-131
Troianowski Lidia
Excperienţa trăită a distragerii:o analiză fenomenologică 132-140
Cosmescu Alexandru
Социально-нормативное значение культуры для человеческой коммуникации 141-147
Попович Николай
Пострелигия как феномен постмодерна 148-158
Товбин Кирилл
Securitatea informaţională ca o condiţie a libertăţii 159-165
Moraru Victor, Moraru Sergiu
Responsabilitatea socială a comunicării mediatice 166-172
Lescu Mihail
Libertatea de exprimare şi valenţele deciziei politico-manageriale 173-181
Moraru Diana, Tacu Mariana
Evoluţia statelor neutre din Europa în cadrul sistemului internaţional bipolar 182-192
Mija Valeriu
Repubca Moldova în profilul global al remitenţelor 193-200
Tatar Marina
The political interferences of the federalism 201-204
Sulaiman Rafic
Competenţa instanţelor de judecată în materie de contencios administrativ 205-211
Tomuleţ Călin
The Republic of Moldova and the economic consequences of the current demographic dynamics 212-215
Duca Daniela
Ţurcan Nelly. Comunicarea ştiinţifică în contextul accesului deschis la informaţie 216-219
Spătaru Tatiana
„Dialogul Civilizaţiilor” 220-221
Moraru Victor
Academicianul Alexandru Roşca octogenar 222-223
Moraru Victor, Juc Victor