Immanuel Kant și începuturile filosofiei românești moderne
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
464 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-03 15:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
14 (3807)
Sisteme filosofice. Concepții, orientări, curente, școli filosofice (51)
SM ISO690:2012
BOBÂNĂ, Gheorghe. Immanuel Kant și începuturile filosofiei românești moderne. In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2014, nr. 3(166), pp. 152-163. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 3(166) / 2014 / ISSN 1957-2294

Immanuel Kant și începuturile filosofiei românești moderne

CZU: 14
Pag. 152-163

Bobână Gheorghe
 
Institutul de Istorie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 17 ianuarie 2015


Rezumat

In this article is followed Kantianism entering in the Romanian philosophical thought, starting in the first decades of the nineteenth century until the middle of this century. It demonstrated that the fi rst generation of Romanian kantianists – Gheorghe Lazăr, Eufrosin Poteca, Eftimie Murgu - was concerned with propagating the ideas of Kant, while the second generation, represented by August Treboniu Laurian, Simion Bărnuţiu, Timotei Cipariu and others, tends to critically and creatively address the Kantian philosophy.

Cuvinte-cheie
Romanian philosophy, Kantianism, educational philosophy, critical philosophy, ethics