IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-13 11:47
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 3)39
  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole11166857651536153528
Volume46576062758
Total116274337118119

Vizualizări   481Descărcări   125

Conţinutul numărului de revistă

Geopolitica securității regionale din Europa Centrală și de Est în contextul pandemiei COVID-19

5-20

CZU: 327:616.9-036.22(4)

Ungureanu Veaceslav

Cadrul juridic al Uniunii Europene privind gestionarea problemelor de sănătate

21-32

CZU: [327+341.2]:061.1UE:616-036.22

Cebotari Svetlana

Activitatea Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în prevenirea și combaterea fenomenului terorist

33-42

CZU: 327.7NATO

Ejova Cristina

Influence the Covid-19 pandemic on the integration of Republic of Moldova in the regional values chains

43-56

CZU: 339.92:338(478)+616-036.22

Dumitraşco Marica

Aspecte conceptuale și pragmatice privind comunicarea guvernamentală pe durata situației de urgență generată de pandemia COVID-19

57-70

CZU: [328.1+616.9-036.22]:316.77(478)

Peru-Balan Aurelia , Tofan Eugenia

Fenomenul dopajului în sport: aspecte bioetico-medicale

71-78

CZU: 613.8:17:796.01+316.6

Federiuc Victoria

Sociological surveys in the service of anti-doping policies

79-86

CZU: 316:796.011.5

Trabal Patrick

Quo vadis? Declinul populației care nu poate fi stopat

87-99

CZU: 314.8(478)

Gagauz Olga

Влияние экономических факторов на занятость населения в Республике Молдова

100-117

CZU: 330.34:331.5.024.52(478)

Савельева Галина , Захаров Светлана

Politicile culturale: abordare europeană

118-125

CZU: [304.42+316.74]:061.1UE

Reabcinschii Veaceslav

Politica de tineret în Republica Moldova: între deziderate şi realizări

126-132

CZU: 316.346.32-053.6(478)

Crîșmaru (Maşcăuţeanu) Mariana

Философские категории в структуре познавательного процесса

133-141

CZU: 1/14

Широканов Дмитрий , Буслова Марина

Социоприродная динамика как объект философско-методологического исследования

142-151

CZU: 167/168

Червинский Александр

Criza COVID-19 și practicile sinelui

152-163

CZU: 159.922.27+616-036.22

Cosmescu Alexandru

Unu multiplu ca model al culturii europene în filosofia lui Noica

164-174

CZU: 1(498)(092)

Panfil Vera

De la tradiţie la inovaţie în metodologia științei contemporane: „Filosofia lui Nu” şi „Logica terţului inclus”

175-189

CZU: 165

Inglis Iulia

Impactul globalizării asupra realității religioase

190-198

CZU: 141+322

Pleşca Victor

Valorificarea multiculturalităţii în arhitectura spațiului cultural din Republica Moldova

199-209

CZU: 316.7(478)

Serdeşniuc Luis

Роль социальных факторов в формировании здоровья детей в возрасте от 0 до 5 лет

210-217

CZU: 316.346.32:613.95-053.2(478)

Belinschi Irina

Constantin Brâncuși și mitul omologiei cosmice

218-220

CZU: 730.071.1(498)

Romanescu Octavian