IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-22 22:31
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10774446778891507
Volume44459402061
Total112149061710952

Vizualizări   799Descărcări   18

Conţinutul numărului de revistă

Libertatea, socializarea şi securitatea individului:corelaţii, dimensiuni şi limite Partea a II 5-14
Roşca Alexandru
Aspecte epistemologice ale dialecticii relaţiei conştiinţă-comportament la Ştefan Lupaşcu 15-23
Isac Ion
Semnificaţia confluenţelor în postmodernism 24-31
Pascaru Ana
Albert Camus şi morala cantitativă 32-39
Dumitraş Tudor
Историческое сознание и процессы социальной трансформации 40-47
Criştapovici Evghenii
Aspecte teoretico-metodologice ale fundamentării relaţiilor internaţionale 48-56
Juc Victor, Burian Alexandru
Identificări conceptuale în cadrul sintagmei „Proces integraţionist – Interes naţional – Politică externă” 57-66
Saca Victor, Cebotari Svetlana, Sandu Ion, Varzari Pantelimon
Probleme social-filosofice ale reformării sistemului de ocrotire a sănătăţii în Republica Moldova 67-71
Mocanu Victor, Blajco Vladimir
Dimensiunea politico-militară a securităţii europene 72-78
Juc Victor, Varzari Vitalie
Aspecte teoretico-legislative şi sociale privind raportul dintre devianţă şi sancţionare (în contextul Legii nr.713-XV) 79-86
Rusandu Ivan, Dascalu Mihai, Negru Boris
Principiul subsidiarităţii în cadrul dreptului Uniunii Europene 87-92
Osmochescu Eugen, Arhiliuc Victoria
Legalitatea în statul de drept 93-95
Costachi Gheorghe, Şandrovschi L, Grama Dumitru
Американистика как глобальное явление 96-104
Земба Татиана, Roşca Alexandru, Crestianicov Elena
Проблема свободы и прогресса в творчестве Бердяева 105-113
Gospodinova Galina, Bobîna Gheorghii
Corectitudine şi legislaţie 114-118
Negru Nicolae, Juc Victor
Motivaţia – factor determinant în influenţarea comportamentului de cumpărare şi consum 119-130
Cogălniceanu Natalia, Mocanu Victor
Unele reflecţii asupra gândirii socioumane 131-143
Bejan Octavian, Juc Victor
Problema incertitudinilor morale contemporane în condiţiile progresului tehnico-ştiinţific 144-153
Gramma Rodica, Ţîrdea Teodor
Конституционные гарантии предпринимательской деятельности 154-162
Калина С, Grama Dumitru
Nicolae Spătarul Milescu,un precursor al umanismului renascentist românesc 163-168
Marinescu Constantin
“Enchiridion” – mărturisirea de credinţă a lui Nicolae Spătarul Milescu 169-171
Bobână Gheorghe
Problema existenţei în concepţiile filosofice ale lui Nicolae Spătarul Milescu 172-176
Rumleanschi Petru
Nicolae Spătarul Milescu:o temă de predilecţie – Septem artes liberales 177-185
Troianowski Lidia
Un nou tratat fundamental despre Antioh Cantemir 189-191
Eşanu Andrei
Masă Rotundă. Problemele eficientizării sistemului politic 192-192
Ţîmbalari Anatolie
Andrei Timuş la 85 de ani 193-194
Gheorghe Bobână la 60 de ani 195-196