IBN
Închide
Bobână Gheorghe
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 32. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
Contribuții - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 1. Cărţi publicate în RM
  • 1.2.Contribuții în monografii - 2
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 12
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 9
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9

2022 - 1

Doctor habilitat, conferențiar universitar ana pascaru la 70 de ani
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(131-132) / 2022 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Abordări identitare ale pandemiei în literatura fi losofi că românească
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări identitare ale pandemiei în literatura filosofică românească
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie
Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie
Chişinău: Lexon Prim, 2021. ISBN 978-9975-3334-3-6.
Disponibil online 15 August, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitatea axiologică a românilor în viziunea lui Mircea Eliade
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie
Identitate şi valori culturale în context European
Ediţia 2, R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-152-11-2.
Disponibil online 8 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Învățăturile isihaste ale lui Neagoe Basarab
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 February, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări metodologice ale conceptului de „identitate”
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie
Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie
Ediţia 18. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-38. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Gh. Marinescu. Franța în istoria și cultura românilor. Interferențe.
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mircea Eliade. Conceptul de „hermeneutică creatoare”
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Conceptul de „spiritualitate” în filosofia românească interbelică
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofia „noii spiritualități” în gândirea românească interbelică
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 December, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Conceptul „stat țărănesc” în gândirea politică românească din perioada interbelică
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(178) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Generația „Criterion” în viziunea contemporanilor
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria Atlantidei. Platon, creator de mituri
Bobână Gheorghe12
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Institutul de Istorie
Filosofia și perspectiva umană: materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3036-7-5.
Disponibil online 23 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii filosofice în revista „Viaţa Basarabiei”
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea filosofiei românești contemporane în Republica Moldova
Bobână Gheorghe12
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Institutul de Istorie
Filosofia și perspectiva umană: materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3036-7-5.
Disponibil online 23 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Constantin Stere despre cauzele și perspectivele revoluției ruse
Bobână Gheorghe12
1 Institutul de Istorie al AŞM,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
2017. CHIȘINĂU, 2017. ISBN 978-9975-139-54-0.
Disponibil online 11 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat Svetlana Coandă la 65 de ani
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 February, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gândirea social-filosofică a lui Mihail Kogălniceanu între iluminism și romantism
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-40. Vizualizări-1071
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul filosofic al lui Richard Rorty
Jacota-Dragan Olga1 , Bobână Gheorghe2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7, R. 2017. Bălți, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Constantin Noica: modelul cultural Cantemir. Constantin Noica
Bobână Gheorghe
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 13 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 43