IBN
Închide
Bobână Gheorghe
Cuvinte-cheie (101): spirituality (2), civilization (2), identity (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 30. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Identitatea axiologică a românilor în viziunea lui Mircea Eliade
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie
Identitate şi valori culturale în context European
Ediţia 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-152-11-2.
Disponibil online 8 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Învățăturile isihaste ale lui Neagoe Basarab
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări metodologice ale conceptului de „identitate”
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie
Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie
Ediţia 18. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Gh. Marinescu. Franța în istoria și cultura românilor. Interferențe.
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mircea Eliade. Conceptul de „hermeneutică creatoare”
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Conceptul de „spiritualitate” în filosofia românească interbelică
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofia „noii spiritualități” în gândirea românească interbelică
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Conceptul „stat țărănesc” în gândirea politică românească din perioada interbelică
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(178) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Generația „Criterion” în viziunea contemporanilor
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii filosofice în revista „Viaţa Basarabiei”
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Constantin Stere despre cauzele și perspectivele revoluției ruse
Bobână Gheorghe12
1 Institutul de Istorie al AŞM,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
2017. CHIȘINĂU, 2017. ISBN 978-9975-139-54-0.
Disponibil online 11 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat Svetlana Coandă la 65 de ani
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gândirea social-filosofică a lui Mihail Kogălniceanu între iluminism și romantism
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul filosofic al lui Richard Rorty
Jacota-Dragan Olga1, Bobână Gheorghe2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7. 2017. Bălți, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Constantin Noica: modelul cultural Cantemir. Constantin Noica
Bobână Gheorghe
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 13 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Mircea Vulcănescu: o analiză fenomenologică a dimensiunii românești a existenţei
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(168) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 12 December, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Aspecte conceptuale ale culturii muzicale contemporane
Bobână Gheorghe, Rusu Mihaela
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 November, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Immanuel Kant și începuturile filosofiei românești moderne
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(166) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 January, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Aportul academicianului Dimitrie Ursul la cercetarea istoriei filosofiei
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitul lui Sisif şi filosofia absurdului
Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(163) / 2013 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-38. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 37