IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-16 09:09
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10774531138950507
Volume44463292067
Total112149944211017

Vizualizări   898Descărcări   15

Conţinutul numărului de revistă

Cercetări în domeniul istoriei filosofiei în Republica Moldova 5-9
Bobână Gheorghe
Valori şi non-valori în contextul aderării României la Uniunea Europeană 10-14
Isac Ion
Dezvoltarea umană în condiţiile globalizării 15-18
Ţapoc Vasile
Probleme filosofice şi metodologice ale dezvoltării durabile (DD) 19-29
Rusandu Ivan
Raţionalitatea tehnologică şi logica dominaţiei 30-41
Antoci Arina
Probleme socio-juridice ale implementării asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală 42-49
Mocanu Victor
Munca săteanului în condiţiile transformării societăţii 50-56
Călcîi Gheorghe
Percepţia populaţiei Republicii Moldova privind viitoarele alegeri parlamentare 57-64
Spătaru Tatiana, Crijanovschi Stela
К генезису интерпретации основных позиций науки политической этнологии в свете некоторых вызовов современности 65-76
Варзарь Иван
Conştiinţa etnică şi identitatea etnică în condiţiile integrării Europene 77-82
Balan Elena
Эксперты о партиях в новых демократиях 83-92
Земба Татиана
Fundamentarea şi instituţionalizarea securităţii naţionale a Republicii Moldova 93-105
Juc Victor, Ungureanu Veaceslav
Situaţia politică din Republica Moldova prin prisma opiniei publice 106-115
Mocanu Victor, Mocanu Ion
Problema adevărului în tratarea conştiinţei naţionale 116-125
Negru Nicolae
O abordare a valorilor politice prin prisma dualismului dreapta-stînga 126-129
Bordei Tatiana
Rolul mecanismelor de învăţare în condiţionarea alegerii consumatorului 130-138
Cogălniceanu Natalia
Noua concepţie de securitate a Republicii Moldova: o analiză a elementelor novatorii şi a dificinţelor înregistrate 139-144
Varzari Vitalie
Concepţia structurii conştiinţei sociale: istoria criticii unei erori şi obiectivele investigaţiilor contemporane 145-150
Parnavel Valeriu
Aspecte ale metafizicii valorilor în sistemul filosofic al lui Lucian Blaga 151-157
Cheianu Tudos Carolina
Similitudini şi disimilitudini în evoluţia ştiinţelor sociale 158-167
Cusca Elena
Un aport important la dezvoltarea filosofiei ştiinţei în Republica Moldova 168-172
Coandă Svetlana
Viaţa ştiinţifică 173-173
Masa rotundă. Sisteme politice contemporane şi mecanismul realizării puterii 174-174
Familia în societatea contemporană: probleme medico-sociale, demografice şi sociopsihologice 175-177