IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-25 12:49
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10774576539026507
Volume44465742067
Total112150422711093

Vizualizări   511Descărcări   108

Conţinutul numărului de revistă

Uniunea Europeană - o provocare majoră în condiţiile pandemiei

7-21

CZU: 327(4+478)

Juc Victor

(In)activitatea Consiliului de Securitate al ONU în gestionarea crizei COVID-19

22-33

CZU: [327.7+341.123.043]ONU

Cebotari Svetlana

Bazele metodologice ale unei teorii științifice în procesul cercetării academice

34-44

CZU: 001.891:32+327

Mija Valeriu

Православная церковь в светском государстве: ситуация Республики Молдова и Украины (II)

45-60

CZU: 322(478+477)

Роговая Галина

Nuclear Ukraine: an american geostrategic policy

61-71

CZU: 327.54(477)+327.7NATO

Bacrau Andrei-Valentin

Sistemul de guvernare al societății din Republica Moldova: între deziderat și realitate

72-86

CZU: [323+328.1](478)

Varzari Pantelimon

Corupția și meritocraţia în sfera publică

87-99

CZU: 343.352+35.082

Ceacîr (Nistiriuc) Irina

Instituţia secretarului general din cadrul administraţiei publice a Republicii Moldova: aspecte comparative

100-111

CZU: 342.98:35.08(478)

Solomon Oleg

Антропологическое измерение культуры как предмет теоретико-методологического анализа

112-127

CZU: 130.2:144.333

Попович Николай, Попович Дмитрий

Coeziunea socială a populației din Republica Moldova în perioada pandemiei COVID-19

128-148

CZU: 316.454.4(478)

Malcoci Ludmila, Mocanu Victor

Dinamica Republicii Moldova în clasamentele Indicelui Dezvoltarii Umane

149-165

CZU: 316.4(478)

Spătaru Tatiana

Atitudinea populației Republicii Moldova față de evenimentele politice ale anului 2019

166-174

CZU: [316.653+323](478)

Mocanu Victor, Mocanu Ion

Modele de politici europene privind echilibrarea vieții profesionale și a celei familiale

175-184

CZU: [316.356.2+331.104](4)

Chistruga-Sinchevici Inga

Europeanul Alexandru Dimitrie Xenopol: viabilitatea concepției despre națiune și sentimentul național

185-192

CZU: [930+1](498)(092)

Iovan Marţian

Estetica totalitară – expresie reprezentativă a discursului puterii (I)

193-210

CZU: 165.745+111.852

Troianowski Lidia

Sincretismul religiosului în filosofia lui Lucian Blaga și Mircea Eliade: viziuni și abordări aplicative

211-216

CZU: 2:141(498)

Moga Diana

Abordări ontologice ale reformării sistemului penitenciar și umanizării detenției. Cazul Republicii Moldova

217-226

CZU: 343.82(478)

Mărgărint Tatiana

Constantin Gh. Marinescu. Franța în istoria și cultura românilor. Interferențe.

227-228
Bobână Gheorghe

Florin Tudose. Devis Grebu. PSIHOPOLITICA. Tratat de psihopatologie socială ilustrat cu 100+1 dalmațieni ai politicii românești

229-234
Grosu Ruslana

Gheorghe Bobână. Istoria fi losofi ei românești. curs de prelegeri. Partea I, II, III.

235-236
Coandă Svetlana

Doctorul habilitat Vladimir Blajco la 75 de ani

237-238

CZU: 316(478)(092)

Juc Victor, Varzari Pantelimon

Doctorul Lilia Braga la 60 de ani

239-240

CZU: 1(478)(092)

Juc Victor, Rogovaia Galina, Rustanovici Ludmila

Doctorul Ion Rusandu la 70 de ani

241-242

CZU: 1(478)(092)

Juc Victor, Ungureanu Veaceslav