IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-21 13:10
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10774440088887507
Volume44458872058
Total112148989510945

Vizualizări   1224Descărcări   18

Conţinutul numărului de revistă

Colegiul de redactie 2-2
Cuprins 3-6
Redimensionarea intereselor geopolitice ale marilor puteri în condițiile edificării sistemului internațional postrăzboi rece 7-22

CZU: 327.54

Juc Victor, Ungureanu Veaceslav
Consolidarea securității naționale a republicii Moldova prin prisma noilor realități geopolitice regionale în europa de est 23-31

CZU: 323(478):321.01(4-11)

Varzari Vitalie
Conceptul de europenizare și cadrul său teoretic 32-40

CZU: 327(4)

Ejova Cristina, Ejov Alexandr
Puterea elitistă și modernizarea politică a republicii Moldova: repere conceptuale și de conţinut 41-52

CZU: 323(478)+316.334.3:321

Varzari Pantelimon
Aspecte generale și particulare ale politicilor de guvernare în condițiile republicii Moldova 53-65

CZU: 323(478)

Saca Victor, Teut Irina
Коммуникативная политика государства в контексте современных исследовательских взглядов 66-72

CZU: 32.019.51+323.22/.28(477)

Романенко Евгений
Нравственные основы современности проблемы трансформации и институционные регуляторы 73-86

CZU: 316.62:17.02

Роговая Галина
Ridicarea responsabilității sătenilor, coproprietari ai pământului, pentru sporirea eficienței producției 87-92

CZU: [316.334.2:338.43+338.43.02](478)

Timuş Andrei
Transformările social-economice și evoluţii ale nivelului de trai 93-100

CZU: 316.422:330.59(478)

Mîndru Valeriu
Particularități ale consumului cultural în localitățile urbane din republica Moldova 101-111

CZU: 316.7(478-21)

Caraman Iurie
Percepția bătrîneţii și imaginea persoanelor vârstnice 112-123

CZU: 316.346.32-053.9

Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana
Dimensiuni ale politicii familiale din republica Moldova în contextul politicilor familiale europene 124-135

CZU: 316.356.2+364.2-058.8(478+4)

Chistruga-Sinchevici Inga
Mecanismele acțiunii politico-mediatice: tentația demistificării 136-144

CZU: 32.019.51:659.4

Moraru Victor
Vocația socială a jurnalismului abordări teoretice 145-158

CZU: 316.774:070

Stepanov Georgeta
Considerații filosofice asupra independenței societății contemporane: cazul republicii Moldova 159-168

CZU: [1:321+316.334.3:321](478)

Pascaru Ana
Constantin Stere - captiv de limitele esteticii poporaniste 169-179

CZU: 111.852+821.135.1.09

Troianowski Lidia
Specificul descrierii fenomenologice 180-192

CZU: 81'42

Cosmescu Alexandru
Disciplinaritatea discursului metafilosofic 193-201

CZU: 130.2

Idjilov Roman
Provocări actuale în materie de securitate transatlantică 202-209

CZU: 327.5

Sterpu Vladimir
Parteneriatul public-privat din perspectiva aprofundării participării civice 210-218

CZU: 316.334.2:352

Atamusov Renata
Formula estetică a serialismului integral 219-227

CZU: 78.01+316.74:78

Rusu Mihaela
Contemporary criticism of Émile Durkheim’s 228-233

CZU: 316.624+159.9

Swiech Wojciech
Filosofia în orizontul vieții 234-238

CZU: 1(478)(092)

Ţîrdea Teodor, Rubanovici Ludmila, Rusnac Daniela
Constantin Manolache. Organismul militar al Republicii Moldova. Construcția militară și securitatea statului 239-239

CZU: 355.3(478)

Juc Victor, Varzari Pantelimon
Editura 240-240