IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-21 12:14
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10774446948891507
Volume44459492061
Total112149064310952

Vizualizări   1033Descărcări   18

Conţinutul numărului de revistă

Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice: retrospectivă şi actualitate 7-19
Roşca Alexandru
Cercetările în domeniul filosofiei şi practica instituţionalizării lor în cadrul AŞM 20-29
Pascaru Ana
Instituţionalizarea sociologiei în cadrul AŞM: realizări şi perspective 30-36
Călcîi Gheorghe
Sectorul Demografie 49-56
Gagauz Olga
Secţia studii europene 57-58
Juc Victor
Cuvânt de omagiere 59-59
Moraru Victor
Andrei Timuş, Membru corespondent al AŞM, la 90 de ani 60-60
Omagiu pentru un om de ştiinţă notoriu şi o personalitate publică marcantă 61-63
Roşca Alexandru
O viaţă trăită din plin (Interviu cu Andrei Timuş, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei) 64-70
Rotaru Tatiana, Timuş Andrei
Implementarea cercetărilor ştiinţifice instituţionale ale membrului corespondent Andrei Timuş 71-74
Ciumac Svetlana
Activitatea domnului Andrei Timuş la redacţia principală a ESM 75-76
Cocieru Vasile
Andrei Timuş –mentorul sociologiei din Moldova 77-79
Spătaru Tatiana
Devotament 80-81
Mîndru Valeriu
Всегда на передовой(житейские эпизоды) 82-86
Блажко Владимир
Andrei Timuş – împlinirea unui mediu individual 88-93
Dumbrăveanu Andrei, Mocanu Victor
Cugetări în timp despre membrul corespondent Andrei Timuş 94-96
Caraman Iurie
Andrei Timuş – profesor şi savant 97-98
Gagauz Olga
Doar trei crîmpeie de neuitat... 99-101
Lescu Mihail
Omul în cercetările sociale ale lui Andrei Timuş 102-103
Ciocanu Maria
Panteon elitar în publicistica sturdziană 104-112
Troianowski Lidia
Panteon elitar în publicistica sturdziană 113-114
Troianowski Lidia
Eficienţa economiei, dezvoltarea socială – factori importanţi ai creşterii activităţii sociale a populaţiei 115-120
Timuş Andrei
Особенности стратификации современного молдавского общества 121-127
Блажко Владимир, Mîndru Valeriu
Participarea politică: constituirea şi consolidarea democraţiei participative 128-138
Josanu Iurii
Государство и процессы институционализации гражданского общества в посткоммунистических странах 139-152
Zelenco Galina, Аникин Владимир
Clivajul politic - reflecţii conceptuale 153-162
Bordei Tatiana
Reconfigurarea structurii sistemului internaţional după încheierea războiului rece 163-182
Juc Victor, Ungureanu Veaceslav
Axa Marea Caspică – Marea Neagră – Uniunea Europeană: rolul geopolitic al României (Studiu de caz: coridoarele energetice) 183-190
Dobândă Liuba
Migraţia şi aspecte ale securităţii sociale a lucrătorilor migranţi din Republica Moldova 191-200
Poalelungi Olga
Evoluţia efectivului şi structurii populaţiei Republicii Moldova pe zone economico-geografice 201-213
Buciuceanu-Vrabie Mariana, Sturza Andrei
Социально-экономическое положение многодетных семей в Молдове 214-224
Рустанович Людмила
Vasile Ermuratski: La polul tribulaţiilor spirituale şi conjuncturale 225-236
Troianowski Lidia
Alexandru Babii–cercetător al gândirii filosofice din Moldova 237-241
Bobână Gheorghe
Alexandru Zavtur–fondatorul şcolii politologice naţionale 242-244
Varzari Pantelimon