IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-29 18:05
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 3)58
  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole11357637661882754942
Volume47611682950
Total118282493421777

Vizualizări   1558Descărcări   50

Conţinutul numărului de revistă

Curins3-6
Unipolaritate versus multipolaritate în reconfigurarea modelului de ordine mondială postrăzboi rece7-23

CZU: 327

Juc Victor
Politici de diversificare a securităţii energetice a Republicii Moldova în contextul reconfigurării intereselor geopolitice ale marilor puteri24-42

CZU: 327(478)

Ungureanu Veaceslav
Premisele apariției organizației teroriste „Statul Islamic”43-51

CZU: 327.5(5)

Grosu Ruslana
Evoluția parlamentarismului în România52-64

CZU: 328(498)

Solomon Constantin , Piroşca Alina
Impactul mentalității asupra calităţii democraţiei în societăţile de tranziţie a Federației Ruse, Ucrainei și Republicii Moldova65-80

CZU: 321.7(470+477+478)

Saca Victor , Tataru Valeriu
Descentralizarea – mecanism de realocare a autorității între nivelurile puterii publice (II)81-90

CZU: [323.172+351/354.071.6](478)

Cornea Sergiu
Tendințe ale politicii de securitate națională91-96

CZU: 323(478)

Richicinschi Iurie
Republica Moldova în contextul integrării europene97-102

CZU: 327(478+4)

Mîndru Valeriu , Caraman Iurie
Influiența factorului mediatic asupra constituirii clasei mijlocii în Republica Moldova103-107

CZU: [316.343.654+32.019.51:659.3](478)

Mocanu Angela
Imaginea poliţiei în rândurile populaţiei din Republica Moldova 108-122

CZU: 316.334.3:351.74(478)

Cheianu-Andrei Diana , Manoli Mircea
Expansiunea esteticului - dimensiune prolifică a contemporaneității123-132

CZU: 316.776

Troianowski Lidia
Critica reprezentaționalismului în psihologia cunoașterii133-142

CZU: 133.2+159.9

Perciun Andrei
Strategii modale în dezbaterea electorală televizată (studiu de caz)143-154

CZU: 324.019.5:659.3(478)

Moraru Victor , Ciumacenco Valentina
Reflecții despre identitate: dispute mai vechi în realități noi155-159

CZU: 329:159.922.4(478=135.1)

Handrabura Loretta
Garabet Ibrăileanu: pledoarii pentru o literatură adevărată160-169

CZU: 821.135.1.09

Troianowski Lidia
Politici privind minorii afectaţi de migraţie: cazul Republicii Moldova170-179

CZU: [314.15-053.2+323](478)

Deleu Ecaterina
Presa locală: abordări funcționale 180-186

CZU: 316.774:070(478)

Toacă Mariana
Conținutul și esența conceptului „politica culturală”187-195

CZU: 304.42

Reabcinschii Veaceslav
Repere moral-creștine în devenirea bioeticii196-201

CZU: [17+23/28]:61

Banari Ion
Toleranța ca principiu al medierii prin mass-media202-208

CZU: 316.647.5:659.3

Criciu-Manolescu Mădălina Camelia
The state cultural policy in Republic of Moldova: the steps for assimilate the contemporary cultural models209-212

CZU: [304.42+316.74](478)

Babuc Monica
West versus East, or somewhere in between: how to understand cooperative times in United States - Russian relations213-221

CZU: 327(470+73)

Smart Jason Jay
Recenzie: Andrei Marga. Explorări în prezent.222-226

CZU: 1

Iovan Marţian , Moraru Victor
Recenzie: Lucian Boia. Cum s-a românizat România. Bucureşti227-230

CZU: 94(498)

Iovan Marţian
Recenzie: Victor Juc ; Veaceslav Ungureanu. Interesele geopolitice ale marilor puteri şi impactul lor asupra securităţii naţionale a Republicii Moldova. Chişinău231-232

CZU: 327(478)

Saca Victor
Recenzie: Mihai Corj. Sunt un simplu cetățean & Prin știință și credință spre adevăr. Chișinău233-233

CZU: 340.0

Ungureanu Veaceslav
Doctorul Galina Rogovaia la 70 de ani 234-235

CZU: 1(478)(092)

Juc Victor , Braga Lilia
Doctorul habilitat Victor Saca la 70 de ani 236-237

CZU: 32(478)(092)

Juc Victor , Varzari Pantelimon
Doctorul habilitat Andrei Smochina la 70 de ani 238-238

CZU: 34(478)(092)

Taşcă Mihai