IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-21 12:58
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10774440078887507
Volume44458852058
Total112148989210945

Vizualizări   738Descărcări   10

Conţinutul numărului de revistă

Corelaţia civilizaţional – cultural în societatea bazată pe cunoaştere 7-16
Pascaru Ana
Ţara şi oamenii Unirii „În Basarabia ” lui D. Zamfirescu 17-26
Troianowski Lidia
Abordări interdisciplinare asupra valorii sistemului social normativ la V. Iordăchescu 27-40
Ciobanu (Roşca) Rodica
Sistemul politic şi societatea civilă: definiţii, realităţi şi tendinţe 41-54
Arseni Alexandru, Rusandu Ivan
Instituţionalizarea partidelor politice din Republica Moldova: aspecte politico-sociale 55-65
Bucataru Igor
Rolul fenomenului bioetic în redimensionarea corelaţiei dintre politică şi morală 66-73
Sprincean Serghei
Principiul individualismului ca instrument de dezvoltare a democrației participative 74-79
Ţveatcov Nicolai
Российская элита и креативный класс 80-90
Кочетов Владимир, Kocetkova Liudmila
Instituţii şi mecanisme de realizare a politicii externe 91-104
Juc Victor, Diacon Maria
Arhitectura geopolitică a sistemului internațional de securitate postrăzboi rece 105-117
Ungureanu Veaceslav
Capacitatea de absorbţie a fondurilor structurale europene: experienţa României 118-128
Popa Dumitru
La Moldavie: les enjeux des changements 129-135
Moraru Victor, Chisalita-Musat Jana
Moldova in U.S. foreign policy: geopolitical and strategic aspects 136-148
Roşca Alla
Probleme sociale ale raţionalizării şi stabilizării structurii sociale 149-152
Timuş Andrei
Religia în societatea de criză: cazul Republicii Moldova 153-163
Călcîi Gheorghe, Calchei Marcela
Educaţia – factor determinant al mobilităţii sociale 164-179
Mocanu Angela
Dimensiunea economică a securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul organizaţiilor 180-191
Bîrcă Alic
Mobilitatea tinerilor din Republica Moldova prin prisma programelor de studii europene 192-204
Saran Vladislav
Diversificarea politicilor de mediu ale organizaţiei Atlanticului de Nord la începutul secolului XXI 205-219
Mitcu Silvia
Interesul – atribut de bază în manifestarea comportamentului geopolitic al actorilor 220-227
Croitoru Vasile
Imagini ale infernului în gândirea antică 228-231
Moraru Adrian
Powell Jonathan. Noul Machiavelli. Cum se gestionează puterea în lumea modernă. Chişinău: Editura Cartier. Traducere Alexandru Şiclovan, 2012. 500 p. 232-235
Peru-Balan Aurelia
Procese de stratificare socială în Republica Moldova: particularităţi şi tendinţe. Chişinău: Tipografia Sirius, 2012. 156 p. 236-238
Spătaru Tatiana