IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-08 23:41
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10774440048887507
Volume44458842058
Total112148988810945

Vizualizări   1608Descărcări   158

Conţinutul numărului de revistă

Trecerea de la bipolaritate la lumea postbipolară: abordări conceptuale și sistemice 7-24

CZU: 327

Juc Victor
Fundamentarea și diversificarea teoretico-conceptuală a fenomenului războiului hybrid 25-37

CZU: 327

Ungureanu Veaceslav

Геополитические реалии Приднестровского конфликта: акторы и возможные пути решения

38-45

CZU: 323.173(478)+327

Русанду Иoн, Горбатюк Марина
Трансграничное сотрудничество как механизм евроинтеграции стран (на примере еврорегионов „Верхний Прут” и „Нижний Дунай” Республики Молдова) 46-56

CZU: 327.7

Блажко Владимир
Statusul constituțional al cetățeanului în procesul electoral contemporan 57-67

CZU: 342.8(478)

Arseni Alexandru, Rusandu Ivan
Relaţia democratizare – modernizare în sistemele politice ale CSI. Specificul Republicii Moldova, Ucrainei și Federaţiei Ruse 68-84

CZU: 321.7(478+477+470)

Saca Victor, Ciobanu Ion
Importanța societății civile și a grupurilor de presiune pentru asigurarea securități proceselor decizionale 85-98

CZU: 316.334.3:321.7

Sprincean Serghei, Becciu Sorin
Sistemul electoral şi numărul efectiv de partide din Republica Moldova 99-114

CZU: [324+329](478)

Sebe Gabriel, Movileanu Viviana
Percepția mass-mediei în procesul de democratizare a societății din Republica Moldova 115-127

CZU: [316.653:659.3/4+32.019.51:654.19](478)

Mocanu Victor, Dumbrăveanu Andrei
Minoritățile etnice în contextul sociocultural din Republica Moldova 128-136

CZU: 316.7:323.15(478)

Caraman Iurie, Mîndru Valeriu

Factorii determinanți ai excluziunii ocupaționale a tinerilor

137-146

CZU: 316.334.22+331.5-053.6

Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana, Pahomii Irina

Unele aspecte de perfecţionare a cadrului de drept de protecţie socială a populaţiei în Republica Moldova

147-160

CZU: 349.3:364(478)

Savelieva Galina, Rojco Anatolii

Gândirea social-filosofică a lui Mihail Kogălniceanu între iluminism și romantism

161-172

CZU: [1:316+930.1](498)(092)

Bobână Gheorghe

Качество окружающей среды в системе философских и естественнонаучных понятий

173-189

CZU: 1:502:574

Широканов Дмитрий, Червинский Александр

Perspectiva extinsă asupra sensibilului la Emanuele Coccia 

190-200

CZU: 1/14

Perciun Andrei

Perspectivele unui naționalism de factură liberal în statele post-leniniste: preliminariile unei cercetări

201-208

CZU: 321.01(47+57)

Bodean Nicolae

Impactul Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană asupra regiunii transnistrene

209-218

CZU: 327(478):061.1EU(4)

Afanas Nicolai

Elemente de fizică într-o logică a socialului (variații din postulatica lui Ștefan Lupașcu)

219-228

CZU: 164

Calaraș Arcadii

Atitudini şi practici ale femeilor privind planificarea familiei şi sănătatea reproductivă

229-239

CZU: 316.356.2+314.5:614.2-055.2

Cristei Aliona

Fenomenul migrației femeilor din Republica Moldova - factorul distructiv al familiei

240-249

CZU: [331.556.4-055.2+314.7](478)

Ursan Oleg

Aspecte etice ale medicalizării stării de frică

250-255

CZU: 159.9:613.8

Sargu Elena

Conceptualizări moderne privind organizațiile internaționale

256-262

CZU: 327.7

Sterpu Vladimir

Preferințele consumatorilor de informație sportive din Republica Moldova

263-269

CZU: 339.138:796:[070+659.4](478)

Ghena Cristian-Nicolae

Federalism: the conditions of functionality

270-273

CZU: 321.01

Sulaiman Rafic

Recenzie: Securitatea umană și bioetica

274-277

CZU: [17:504.05]:32.001

Juc Victor

Recenzie: Etica în fața provocărilor societății postmoderne

278-279

CZU: 17

Ţapoc Vasile